Sökning: "A Forsell"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden A Forsell.

 1. 1. En fackförening för hemmen : Kollektiv mobilisering, hyresgästorganisering och maktkamp på hyresmarknaden i Stockholm och Göteborg 1875–1942

  Författare :Hannes Rolf; Johan Vamstad; Håkan Forsell; Hans Wallengren; Ersta Sköndal Bräcke högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Boycott; HSB; housing cooperative; landlord; rent strike; tenants’ union; tenant organising; Människan i välfärdssamhället; Social välfärd med inriktning mot civilsamhället; The Individual in the Welfare Society; Social Welfare and the Civil Society;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the collective mobilisation and organisation of tenants in Gothenburg and Stockholm between 1875 and 1942. Of special interest are the power relations and the power struggle between the landlords and the organised tenants in the same period. LÄS MER

 2. 2. Subjective Well-being in an Adult Swedish Population : Findings from a Population-based Study

  Författare :Anna Hansson; Pernilla Hillerås; Yvonne Forsell; Berit Lundman; Sophiahemmet Högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Subjective well-being; Depression; Life circumstances; Follow-up; Population-based; Caring sciences; Vårdvetenskap; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Subjective well-being; depression; life circumstances; follow-up; population-based;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines various factors associated with subjective well-being (SWB) in an adult Swedish population, aged 20-64 years, using cross-sectional and longitudinal data. The thesis includes four studies based on the PART study, a current population-based study on mental health, work, and relations in Stockholm County, Sweden. LÄS MER

 3. 3. Kommunala ideal och politisk verklighet. : En jämförande fallstudie av frisinnad politisk organisering i Filipstad och Skövde, ca 1880-1920

  Författare :Anders Forsell; Martin Åberg; Martin Stolare; Fredrik Eriksson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; liberalism; political parties; mobilization; origins of political parties; local politics; municipal affairs; democratization; politicization; political processes; case-oriented comparison; political process-model.; History; Historia;

  Sammanfattning : Most studies of emerging Swedish parties and politics have mainly focused on the Swedish Social Democrats and their struggle for democracy and political power, most as a prelude  to the so called ”Swedish Model”. Competing parties have received attention from historians on the national level, but their local origin remains to large extent an open field. LÄS MER

 4. 4. Adaptive treatment strategies in internet-delivered Cognitive behavior therapy : predicting and avoiding treatment failures

  Författare :Erik Forsell; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Background: Internet-delivered Cognitive Behavior Therapy (ICBT) is efficacious for a number of psychiatric disorders and can be successfully implemented in routine psychiatric care. Still, only about half of patients experience a good enough treatment outcome. LÄS MER

 5. 5. Development of photoreceptor organs in teleosts, Molecular and immunocytochemical studies

  Författare :Johan Forsell; Tumörmikromiljö; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fish; opsin; extraretinal; retina; Development; pineal organ; Zoology; Zoologi;

  Sammanfattning : Many vertebrate animals are known to have multiple sites for photoreception that are not involved in vision. Extraretinal photoreception is indicated to play a crucial role in early development, physiology and behavior, as well as in later biological processes. LÄS MER