Sökning: "A Bergmark"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden A Bergmark.

 1. 1. Integrerade psykosociala insatser : Policy, implementering och praktik i ett komplext verksamhetsfält

  Författare :Magnus Bergmark; Urban Markström; Ulrika Bejerholm; Berth Danermark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; community mental health services; implementation; psychosocial interventions; policy; individual placement and support; assertive community treatment; integrated care; collaboration; psykosociala insatser; socialpsykiatri; samhällsbaserad psykiatri; policy; individual placement and support; assertive community treatment; ips; act; samverkan; implementering;

  Sammanfattning : InledningAlltsedan psykiatrins avinstitutionalisering tog fart under 1980- och 1990-talen har en utveckling av samhällsbaserade psykosociala insatser förespråkats för att erbjuda vård och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Insatserna förväntas bidra till att brukarna får tillgång till effektiv vård och stöd, samtidigt som de inkluderas i samhället. LÄS MER

 2. 2. Drug abuse and treatment : a study of social conditions and contextual strategies

  Författare :Anders Bergmark; Lars Oscarsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Sociality of Gaming : A mixed methods approach to understanding digital gaming as a social leisure activity

  Författare :Lina Eklund; Karin Bergmark; Lars Udehn; Mia Consalvo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Digital games; video games; computer games; online gaming; gender; sociality; social relationships; social interaction; everyday life; MMO; World of Warcraft; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation is an exploration of the practice of social digital gaming, using a mixed methods approach with complementary data and analytical methods. The main themes are the prevalence and meaning of gamers’ experiences of social gaming and the underlying structures limiting or assisting social gaming, both material and social. LÄS MER

 4. 4. Socialbidrag och försörjning : en studie av bidragstagande bland ensamstående utan barn

  Författare :Åke Bergmark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialbidrag; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ideological Closure : Drug Prevention in a Post-political Society

  Författare :Filip Roumeliotis; Johan Edman; Börje Olsson; Karin Bergmark; Esben Houborg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Drug prevention; politics; knowledge; ideology; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to critically examine drug prevention as a field of problematizations  – how drug prevention becomes established as a political technology within this field, how it connects to certain modes of governance, how and under which conditions it constitutes it’s problematic, the questions it asks,  it´s implications in terms of political participation and representation, the various bodies of knowledge through which it constitutes the reality upon which it acts, the limits it places on ways of being, questioning, and talking  in the world.The main analyses have been conducted in four separate but interrelated articles. LÄS MER