Sökning: "978-91-977186-3-9"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet 978-91-977186-3-9.

 1. 1. Beställarkompetens vid upphandling och utveckling av IT : Om kompetensframväxt i skuggan av kunskapsfragmentering

  Författare :Michel Thomsen; Sven Carlsson; Thomas Kalling; Karin Axelsson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; knowledge; fragmentation; systems development; competence; systems acquisition; beställarkompetens; Informatics; Informatik;

  Sammanfattning : Ever since IT started to become important and strategic assets in organizational practices, systems acquisitions have been a challenging and complex endeavor. There are seemingly never ending reports of unsuccessful IT acquisitions and lack of systems acquisition competence (beställarkompetens in Swedish). LÄS MER

 2. 2. Beställarkompetens vid upphandling och utveckling av IT – Om kompetensframväxt i skuggan av kunskapsfragmentering

  Författare :Michel Thomsen; Institutionen för informatik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fragmentation; knowledge; systems development; competence; systems acquisition; beställarkompetens;

  Sammanfattning : Ever since IT started to become important and strategic assets in organizational practices, systems acquisitions have been a challenging and complex endeavor. There are seemingly never ending reports of unsuccessful IT acquisitions and lack of systems acquisition competence (beställarkompetens in Swedish). LÄS MER