Sökning: "5-dioxepan-2-one-co-L-laktid"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet 5-dioxepan-2-one-co-L-laktid.

  1. 1. Covalent Vapor-Phase Grafting of Degradable Polymers

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

    Författare :Martina Källrot; Ann-Christine Albertsson; Maria Nowokowska; [2007]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Vapor-phase grafting; covalent surface modification; functionalization; solvent-free grafting; sub-micron patterned topography; scaffolds; degradable polymers; poly L-lactide ; poly ε-caprolactone ; poly trimethylene carbonate ; poly L-lactide-co-glycolide ; poly 1; 5-dioxepan-2-one-co-L-lactide ; poly ε-caprolactone-co-L-lactide ; N-vinylpyrrolidone; maleic anhydride; acrylamide; acrylic acid; hyaluronic acid; in vitro degradation; Gasfasympning; kovalent ytmodifiering; funktionalisering; lösningsmedelsfri ympning; sub-micrometer mönstrad topografi; nedbrytbara polymerer; poly L-laktid ; poly ε-kaprolakton ; poly trimetylen karbonat ; poly L-laktid-co-glykolid ; poly 1; 5-dioxepan-2-one-co-L-laktid ; poly ε-kaprolakton-co-L-laktid N-vinylpyrrolidon; maleinsyraanhydrid; akrylamid; akrylsyra; hyaluronsyra; in vitro nedbrytning; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Polymer chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Polymerkemi;

    Sammanfattning : Gasfasympning är en del i den moderna strategin för optimering av den molekylära designen av biomaterial. Kovalent ytmodifiering med hydrofila vinylmonomerer och koppling med bioaktiva grupper används för att öka biokompatibiliteten och bioaktiviteten hos biomaterialen.. LÄS MER