Sökning: "4 -DMDA"

Visar resultat 1 - 5 av 27450 avhandlingar innehållade orden 4 -DMDA.

 1. 1. Sensors and Algorithms in Industry 4.0 : Security and Health Preservation Applications

  Författare :Dawid Gradolewski; Wlodek Kulesza; Sven Johansson; Alberto Rodriguez-Martinez; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Acoustic Sensor; Artificial Intelligence; Autonomisation; Classification; Detection; Feature Extraction; Health Preservation; Identification; Internet of Things; Machine Learning; Multi-Sensor System; Safety System; Vision System; Systemteknik; Systems Engineering;

  Sammanfattning : Globalisation and technological digitisation have triggered an Industry 4.0. revolution.  The core of this revolution is autonomisation of complex processes, which require expert knowledge. LÄS MER

 2. 2. När kroppen inte räcker till : Assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende

  Författare :Bodil Holmberg; Ingrid Hellström; Jane Österlind; Karin Josefsson; Ersta Sköndal Bräcke högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anhöriga; Autonomi; Äldre personer; Kroppslig omvårdnad; Palliativ vård; Undersköterskor; Vård- och omsorgsboende; Välfärd; Värdighet; Människan i välfärdssamhället; Palliativ vård; The Individual in the Welfare Society; Palliative Care;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling var att belysa vård i livets slut på vård- och omsorgsboende, med inriktning mot den kroppsliga omvårdnaden, utifrån äldre personers, undersköterskors och anhörigas perspektiv. Avhandlingen bygger på fyra delstudier. LÄS MER

 3. 3. The missing pillar: exploring social sustainability in product development

  Författare :Patricia Lagun Mesquita; Göran Broman; Sophie Hallstedt; Martin Svensson; Cecilia Berlin; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; strategic sustainable development; social sustainability; sustainable product development; social lifecycle assessment; social sustainability criteria;

  Sammanfattning : Companies are increasingly pressed to consider sustainability aspects when making decisions during product development. However, the methodological support for doing so is immature. The immaturity is particularly pronounced regarding the social dimension (or pillar) of sustainability and regarding strategic sustainability considerations. LÄS MER

 4. 4. Spelet om trafikpolitiken

  Författare :Jörgen Wedin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The Complex World of Superstrings : On Semichiral Sigma Models and N=(4,4) Supersymmetry

  Författare :Malin Göteman; Ulf Lindström; Daniel Waldram; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Non-linear sigma models; extended supersymmetry; semichiral superfields; neutral hyperkähler geometry; generalized Kähler geometry; T-duality; vector multiplets; Theoretical Physics; Teoretisk fysik;

  Sammanfattning : Non-linear sigma models with extended supersymmetry have constrained target space geometries, and can serve as effective tools for investigating and constructing new geometries. Analyzing the geometrical and topological properties of sigma models is necessary to understand the underlying structures of string theory. LÄS MER