Sökning: "2011 historia"

Visar resultat 1 - 5 av 83 avhandlingar innehållade orden 2011 historia.

 1. 1. Fatta historia En explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Hans Olofsson; Karlstads universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; History; Historia;

  Sammanfattning : Studiens huvudsyfte är att utforska hur historieämnet konstitueras av lärare och eleverunder arbetet med ett ämnesområde, i det här fallet första världskrigets och mellankrigstidenshistoria. Närmare bestämt undersöker den hur informanterna gemensamt skaparhistorisk mening genom att erfara och tolka det förflutna i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Att hantera historia med ett öga stängt : : samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter

  Detta är en avhandling från Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet

  Författare :David Rosenlund; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History education; history; assessment; alignment; subject construction; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Assessment; Alignment; Subject construction;

  Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishI denna licentiatavhandling undersöks för det första de redskap för atthantera historia som samhället vill att eleverna skall tillgodogöra sig. För det andra kastar den ljus över i vilken utsträckning eleverna ges möjlighet att tillgodogöra sig dessa redskap. LÄS MER

 3. 3. Manlighetens bortre gräns tidelagsrättegångar i Livland åren 1685-1709

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Susanna Sjödin Lindenskoug; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History; Early-modern Bestiality Sodomy Masculinity Manliness Unmanliness Male Livonia Swedish Empire; Court; Law; 17th century; 18th century; tidelag; manlighet; maskulinitet; genus; rättegång; brott; straff; tidigmodern tid; Livland; Stormaktstiden; 1600-talet; 1700-talet; livegenskap;

  Sammanfattning : There were many ways of bordering manliness during the historical period covered by my research. Borders have been metaphorically understood as those invisible, often non-enunciated limits that have safeguarded manliness. LÄS MER

 4. 4. Kärlek per korrespondens : : två förlovade par under andra hälften av 1800-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Christina Douglas; Södertörns högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; love; courtship; marriage; the nineteenth century; letters; auto biography; gender; middle-calss; hermeneutics; cultural history; Swedish history; correspondence; epistolary; middle-class;

  Sammanfattning : This dissertation has three major ingredients: the experience of love, two Swedish middle-class couples, and the letters they wrote to each other during their courtship - that is, from the time of their first dream of a relationship, and their eventual marriage. The purpose is to use a biographical study of the two couples, Erik and Sophia and Hanna and Harald, and through their letters gain knowledge and understanding of how it might have been to initiate, construct and live within a loving relationship during the second half of the nineteenth century. LÄS MER

 5. 5. Åldrandet och språket : en språkhistorisk analys av hög ålder och åldrande i Sverige cirka 1875–1975

  Detta är en avhandling från Södertörns högskola

  Författare :Anna Rosengren; Södertörns högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historical Studies; Historiska studier; Ageing; cultural ageing; elderly; history of concepts; conceptual history; life-writing; auto biography; retirement; elderly care; welfare studies; Sweden; 19th century; 20th century.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad är åldrande? När började man över huvud taget tala om ”åldrande”? När fick ordet ”pensionär” den betydelse vi är vana vid idag? I Åldrandet och språket studeras ord och uttryck för att ringa in vad man har menat med hög ålder och åldrande i Sverige under hundraårsperioden mellan 1875 och 1975. Frågor kring hög ålder och åldrande har stor aktualitet idag. LÄS MER