Sökning: "2007"

Visar resultat 1 - 5 av 4224 avhandlingar innehållade ordet 2007.

 1. 1. Microwave sensors for scanning of sawn timber

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Nils Lundgren; Luleå tekniska universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronic measurement and instrumentation; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronisk mät- och apparatteknik; microwave scanning; wood; density; moisture content; strength grading; finite element; Träteknik; Wood Technology;

  Sammanfattning : A microwave imaging sensor that measures the signal transmitted through a board was investigated with respect to the ability to predict the distribution of moisture and density in sawn lumber. Furthermore, the response from the sensor was related to strength properties of the boards. LÄS MER

 2. 2. Oxygen Carriers Materials for Chemical-Looping Technologies

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Muhammad Qamar Ul Islam Zafar; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Natural gas; Reaction kinetics; Oxygen carriers; Chemical-looping reforming; TGA; Chemical-looping combustion; CO2; Metal oxides;

  Sammanfattning : Carbon dioxide is the gas which contributes most to the greenhouse effect. It is released in large quantities from fossil fuel-based power plants around the world. It is generally accepted that a rapid decrease in the emissions of carbon dioxide is needed. LÄS MER

 3. 3. Understanding the visitor A prerequisite for coastal zone planning

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Rosemarie Ankre; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; Blekinge Tekniska Högskola.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Conflicts; zoning; visitors; planning; coastal areas; municipal planning;

  Sammanfattning : Planning for tourism and outdoor recreation in coastal areas could be improved with knowledge of visitors´ attitudes, experiences, activities and geographical dispersion. The purpose of this thesis is to examine the knowledge of visitors in planning for tourism and outdoor recreation. LÄS MER

 4. 4. Guided tourism the role of guidebooks in German tourist behaviour in Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Kulturgeografi

  Författare :Malin Zillinger; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Car-tourists; Guidebooks; Mobility; Place; Power; Round tour; Space; Time geography; Tourist information; Tourism system;

  Sammanfattning : Tourism is a spatial phenomenon. Tourist behaviour on-site is not only dependent on the destination itself, but also on the situation in other places, tourists’ spatial mobility and access to information. On the basis of this argument, the whole tourism system is taken into account in this thesis. LÄS MER

 5. 5. Hur utvecklar små och medelstora turismföretag interorganisatoriska förbund? en validerad strukturell ekvationsmodell

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ossi Pesämaa; Luleå tekniska universitet.; [2007]
  Nyckelord :samarbete; förtroende; förbund; turism; motiv; val av partner;

  Sammanfattning : Hur kan företag som ingår i framgångsrika samverkansnätverk bygga interorganisatoriska förbund i perifera regioner under krävande omständigheter? Den här uppsatsen utvecklar en modell och testar empiriskt en enkät till 254 företag i två olika samverkansnätverk i Norra Minnesota (N. Mn.). Uppsatsen har två huvudsakliga bidrag. LÄS MER