Sökning: "19th-century German theater"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden 19th-century German theater.

 1. 1. Sprachvertonung und Gestik in den Werken Richard Wagners : Ein­flüsse zeitgenössischer Rezitations- und Deklamationspraxis

  Detta är en avhandling från Berlin : Frank & Timme

  Författare :Martin Knust; Linnéuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Wagner; 19th-century German opera; 19th-century German theater; declamation; gesture; performance practice; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En regissörs estetik: Ludvig Josephson och den tidiga teaterregin

  Detta är en avhandling från Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga skrifter

  Författare :Tiina Rosenberg; Stockholms universitet.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; 19th century aesthetics; Ludvig Josephson; bourgeois culture; theatre and opera direction; Josephson; Ludvig; 1832-99;

  Sammanfattning : The Swedish director Ludvig Josephson (1832-99) made a decisive contribution to the breakthrough of theatrical direction during the latter half of the 19th century in Sweden, and even to a certain extent in Norway. The aim of this dissertation is to examine Josephson's aesthetic program and to relate his contribution to continental developments. LÄS MER

 3. 3. Der lange Weg des Zen-Buddhismus nach Deutschland : vom 16. Jahrhundert bis Rudolf Otto

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Jürgen Offermanns; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; J.-B. Du Halde; F. Caron; F.M. de Marsy; I. Kant; G.W. Leibniz; A. Kircher; Counter-Reformation; Reformation; Age of Enlightenment; travel literature; Jesuit theater; Germany; Europe; China; Japan; Jesuits; New Age; Christianity; West; Zen; Buddhism; sodo; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia; German language and literatur; Tyska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : At the beginning of the 21st Century, Zen Buddhism is no longer an unknown religion in the West. Zen-meditation enjoys great popularity, the books regarding the subject are among the bestsellers and the auditoriums are crowed if the topic concerns the bringing home of Zen Buddhism to a Western audience. LÄS MER