Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 200 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Från nationsbyggare till global marknadsnomad : om medborgarskap i svensk utbildningspolitik und 1990-talet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Olson; Gunnel Colnerud; Tomas Englund; Lisbeth Lundahl; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish education policy; 1990s; society centered; consumer oriented; citizenship; citizen roles; nation-orientation; globalization-orientation; ”we” identity; nomad; Svensk utbildningspolitik; 1990-talet; samhällscentrerat; konsumentorienterat; medborgarskap; medborgarroller; nationsorientering; globaliseringsorientering; vi-identitet; nomad;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen är intresset riktat mot svensk utbildningspolitik och medborgarskap. I tider av globalisering, och med ett etablerat svenskt medlemskap i Europeiska unionen, har det nationella policyskapandet kring utbildningens medborgardanande funktion hamnat under ökat tryck. LÄS MER

 2. 2. Från nationsbyggare till global marknadsnomad Om medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Olson; Gunnel Colnerud; Tomas Englund; Lisbeth Lundahl; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish education policy; 1990s; society centered; consumer oriented; citizenship; citizen roles; nation-orientation; globalization-orientation; ”we” identity; nomad; Svensk utbildningspolitik; 1990-talet; samhällscentrerat; konsumentorienterat; medborgarskap; medborgarroller; nationsorientering; globaliseringsorientering; vi-identitet; nomad; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen är intresset riktat mot svensk utbildningspolitik och medborgarskap. I tider av globalisering, och med ett etablerat svenskt medlemskap i Europeiska unionen, har det nationella policyskapandet kring utbildningens medborgardanande funktion hamnat under ökat tryck. LÄS MER

 3. 3. Från nationsbyggare till global marknadsnomad Om medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Olson; Gunnel Colnerud; Tomas Englund; Lisbeth Lundahl; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish education policy; 1990s; society centered; consumer oriented; citizenship; citizen roles; nation-orientation; globalization-orientation; ”we” identity; nomad; Svensk utbildningspolitik; 1990-talet; samhällscentrerat; konsumentorienterat; medborgarskap; medborgarroller; nationsorientering; globaliseringsorientering; vi-identitet; nomad; SOCIAL SCIENCES Social sciences Educational work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen är intresset riktat mot svensk utbildningspolitik och medborgarskap. I tider av globalisering, och med ett etablerat svenskt medlemskap i Europeiska unionen, har det nationella policyskapandet kring utbildningens medborgardanande funktion hamnat under ökat tryck. LÄS MER

 4. 4. Hur styrs Försvarsmakten? : Politisk och militär syn på försvarsdoktrin under 1990-talet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Håkan Edström; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur styrs försvarsmakten? Politisk och militär syn på försvarsdoktrin under 1990-talet

  Detta är en avhandling från Umeå : Statsvetenskap

  Författare :Håkan Edström; Steve Lindberg; [2003]
  Nyckelord :statskunskap; political science;

  Sammanfattning : Is there a common notion amongst the political and military leadership in Sweden on how to defend the country? Several events in the arena of international politics during the 20th century argue for the importance of coherence between political and military thinking. Different focus during peacetime has subsequently caused fatal consequences in times of war. LÄS MER