Sökning: "1989 stockholms universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 268 avhandlingar innehållade orden 1989 stockholms universitet.

 1. 1. High resolution electron microscopy of ceramics : studies of sialon materials and doped β-rhombohedral boron

  Författare :Per-Olof Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lågtyskt och svenskt i Stockholms medeltida tänkeböcker

  Författare :Lena Moberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Language contact; bilingualism; Old Swedish; Middle Low German; Stockholm city court records; lexicon;

  Sammanfattning : The main aim of this study is to investigate which factors contributed to the extensive Middle Low German influence on Old Swedish during the Middle Ages and to test the hypothesis that bilinguals played an active role in this process. The study is based on material from the Stockholm city court records 1474—1508. LÄS MER

 3. 3. Att sälja och köpa ordbehandlare : effekter av datoriserad ord- och textbehandling på kontorsarbete

  Författare :Erik Söderman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Multitemporal analysis of satellite data for vegetation mapping in Sweden

  Författare :Laine Boresjö Bronge; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Terrängformerna och den glaciala utvecklingen i södra fjällen = Geomorphology and glacial history of the middle Swedish mountains

  Författare :Ingmar Borgström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER