Sökning: "1988"

Visar resultat 1 - 5 av 1675 avhandlingar innehållade ordet 1988.

 1. 1. An interactive proof system for test congruence between processes

  Författare :Nils-Olof Forsgren; Olov Schelén; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Dependable Communication and Computation Systems; Kommunikations- och beräkningssystem;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Water quality simulations for tailings ponds in cold regions

  Författare :Ann-Marie Fällman; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Vattenteknik; Water Resources Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Physical strain and musculoskeletal disorders among crane couplers

  Författare :Gunvor Gard; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy; Sjukgymnastik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Water flow in single rock joints

  Författare :Eva Hakami; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mining and Rock Engineering; Gruv- och Berganläggningsteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Some model experiments in Turam

  Författare :Sudhir Paul; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Tillämpad geofysik; Applied Geophysics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER