Sökning: "1968-1992"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet 1968-1992.

  1. 1. Ozonskiktet och risksamhället : En studie av den svenska politiska diskussionen rörande ozonskiktet 1968-1992

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Mathias Martinsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ozone layer; ozone depletion; CFC; environmental politics; risk society; ecological modernisation; reflexive modernisation; political use of scientific knowledge; ozonskiktet; miljöaspekter; miljöpolitik; historia; Sverige; 1968-1992; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : This thesis examines the development of the Swedish political discussion concerning the ozonelayer between 1968 and 1992. The analysis is based on the assumption that the threats against the ozone layer confronted the political system with an issue that called for new ways of thinking about environmental problems. LÄS MER