Sökning: "1915-1985."

Hittade 1 avhandling innehållade ordet 1915-1985..

  1. 1. Bildets oppløsning : filmens bevegelse i historisk og teoretisk perspektiv

    Detta är en avhandling från Oslo : Spartacus

    Författare :Trond Lundemo; [1996]
    Nyckelord :Godard; Jean-Luc; 1930-; Welles; Orson; 1915-1985.; Eisenstein; Sergej; 1898-1948; Filmteori; Kinematograf; Montage; Montage-- film;

    Sammanfattning : .... LÄS MER