Sökning: "1912"

Visar resultat 1 - 5 av 88 avhandlingar innehållade ordet 1912.

 1. 1. Om syrets lösning i vatten och förhållande vid vattendragens själfrening

  Författare :Tor Carlson; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bidrag till en aritmetisk teori för binära kubiska former

  Författare :Einar Huss; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Die Morphologie des Kerns und der Teilungsvorgänge bei höheren Organismen

  Författare :Henrik Lundegårdh; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Morphologische und phylogenetische Untersuchungen über die Nephridien der Lamellibranchien

  Författare :Nils Hjalmar Odhner; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De nationalekonomiska åskådningarna i Sverige : sådana de framträda i litteraturen. 1, 1718-1765

  Författare :Karl Petander; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER