Sökning: "18th-century literature"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade orden 18th-century literature.

 1. 1. Liksom en herdinna : Litterära teman i svenska kvinnoporträtt under 1700-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Carolina Brown; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; portrait painting; visual culture; women’s history; 18th-century literature; 18th- century opera and theatre; 18th-century fashion; 18th-century art;

  Sammanfattning : This thesis investigates how the class- and gender-related consumption of culture in the eighteenth century influenced Swedish female portraits from the period 1730–1800. A special interest is focused on the connections between portraiture and the literary world. LÄS MER

 2. 2. The Order and the Archive : Masonic Archiving as Idea and Practice in 18th Century Europe

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Tim Berndtsson; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Archives; Masonry; Freemasonry; Swedish Order of Freemasons; Strict Observance; Arkiv; Frimureri; Svenska Frimurareorden; Strikta Observansen; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hjärtats skrifter : en brevkulturs uttryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Ludwig Gleim

  Detta är en avhandling från Comparative Literature

  Författare :Jon Helgason; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Johann Wilhelm Ludwig Gleim; Anna Louisa Karsch; Niklas Luhmann; Friedrich Kittler; Silvia Bovenschen; epistolary culture; aesthetics; familiar letter; poetics; enlightenment; role play; Sappho; individualism; canon; Sturm und Drang; gender and writing; Humanities; General and comparative literature; Humaniora; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärtats skrifter är en undersökning av brevet som kommunikationsform under 1700-talet. Brevkulturen i 1700-talets Tyskland betraktas som ett av startskotten för vad som brukar kallas den moderna tiden. LÄS MER

 4. 4. Vampyrer : En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Anna Höglund; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; vampire; vampires; power; literature; film; popular culture; consumer culture; gender; vampyr; vampyrer; makt; litteratur; film; populärkultur; konsumtionskultur; genus; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Vampires haunt our culture. They live amongst us, they live with us, and very likely, they live for us. Considering the never fading popularity of vampires, it is obvious that these beings satisfy some kind of basic human need. LÄS MER

 5. 5. Landskapets röster : Studier i Elias Martins bildvärld

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Atlantis AB

  Författare :Mikael Ahlund; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Landscape painting; 18th century Swedish art; 18th century British art; 18th century Sweden; Gustav III; art markets; travel writing; word image.; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : This thesis is about the Swedish landscape painter Elias Martin (1739-1818). The main interest is in his depictions of nature, landscape images and topographical views. Chronologically, it covers the period 1760 to 1810. LÄS MER