Sökning: "1861"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade ordet 1861.

 1. 1. Dissertatio de educatione liberorum ad exemplum naturæ instituenda, quam ... Elias Roos ... et Nicolaus Christophorus Sillén, Vermelandus. In audit. Gustav. die XX Mart. MDCCCXII

  Författare :Elias Roos; Nils Christofer Sillén; Elias Roos; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Betraktelser öfver allmän elementarbildning med särskilt afseende på svenska förhållanden. Akademisk afhandling, med vidtberömda filosofiska facultetens i Upsala tillstånd, för filosofiska gradens erhållande författad och, under inseende af ... Olof Wingqvist ... till offentlig granskning framställd af Knut Torén af Stockh. nation, på gustavianska lärosalen den 13 juni 1851, p. v. t. f. m

  Författare :Olof Wingqvist; Knut Torén; Olof Wingqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De societatibus in Svecia mercatoriis expositio historica quam venia ampliss. facult. phil. Ups. p. p. mag. Olaus Wingqvist ... et Martinus Gustavus Sjögren stip. Hammarsk. Ostrogothi. In Audit. Gustav. die I Junii. MDCCCXXXI. h. a. m. s., P. I

  Författare :Olof Wingqvist; Mårten Gustaf Sjögren; Olof Wingqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. De testamento regis Caroli Gustavi ab ordinibus regni mutato disseratio quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Olaus Wingqvist ... et Johannes David. Elmgren Smolandus. In Audit. Gustav. die XXXI Maji MDCCCXXXVI. H. A. M. S., P. I

  Författare :Olof Wingqvist; Johan David Elmgren; Olof Wingqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De testamento regis Caroli Gustavi ab ordinibus regni mutato dissertatio quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Olaus Wingqvist ... et Carolus Theodorus Söderberg Sudermanno-Nericius. Stip. Jungbl. In audit Gustav. die XXV Febr. MDCCCXXXVII. h. a. m. s, P. II

  Författare :Olof Wingqvist; Carl Theodor Söderberg; Olof Wingqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER