Sökning: "1857-1912"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet 1857-1912.

  1. 1. Impressionisten Herman Bang : studier i Herman Bangs författarskap till och med Tine

    Författare :Torbjörn Nilsson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Bang; Herman; 1857-1912;

    Sammanfattning : .... LÄS MER