Sökning: "1849"

Visar resultat 1 - 5 av 117 avhandlingar innehållade ordet 1849.

 1. 1. Om ideens förhållande till verkligheten. Akademisk afhandling, som ... af Mag. Johan Jakob Borelius och Fredrik Stenmark af Östgötha landskap kommer att offentligen försvaras ... den 9 juni 1849 ..., II

  Författare :Johan Jakob Borelius; Fredrik Stenmark; Johan Jakob Borelius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om ideens förhållande till verkligheten. Akademisk afhandling, som ... af Mag. Johan Jakob Borelius och Erik von Stockenström nob. jur. phil. cand. af Westmanlands och Dala landskap. kommer att offentligen försvaras ... den 12 juni 1849 ..., III

  Författare :Johan Jakob Borelius; Erik von Stockenström; Johan Jakob Borelius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Om ideens förhållande till verkligheten. Akademisk afhandling, som ... af Mag. Johan Jakob Borelius och Carl Rudolf Åkerman af Vestmanlands och Dala landskap Med. Phil. Cand. Riksstat. stip. kommer att offentligen försvaras ... den 2 juni 1849 ..., I

  Författare :Johan Jakob Borelius; Carl Rudolf Åkerman; Johan Jakob Borelius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Om reductionen af krono- och adeliga gods under k. Carl X Gustafs och k. Carl XI. regering. Historisk afhandling hvars nittonde del ... framställes till offentlig granskning af Vilhelm Eric Svedelius ... och Edvard Clason ... på Gustavianska lärosalen d. 7 nov. 1849 f.m

  Författare :Wilhelm Erik Svedelius; Edward Clason; Wilhelm Erik Svedelius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om reductionen af krono- och adeliga gods under k. Carl X Gustafs och k. Carl XI. regering. Historisk afhandling hvars sjuttonde del ... framställes till offentlig granskning af Vilhelm Eric Svedelius ... och Olof Wikström ... på Gustavianska lärosalen d. 3 nov. 1849 f.m

  Författare :Wilhelm Erik Svedelius; Olof Wikström; Wilhelm Erik Svedelius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER