Sökning: "1800-talets Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden 1800-talets Sverige.

 1. 1. Den dolda offentligheten : Kvinnlighetens sfärer i 1800-talets svenska högreståndskultur

  Författare :Marie Steinrud; Gösta Arvastson; Gudrun Andersson; Inger Lövkrona; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Aristocracy; nobility; public; private; gender; 19th Century; Sweden; Adel; kvinnor; offentligt; privat; genus; 1800-talet; Sverige; Ethnology; Etnologi;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of the every day life and culture of Swedish noble women during the 19th century from the perspective of the public-private dichotomy. The aim of the dissertation is to show how the dichotomy affected women’s lives and how gender differences were created and preserved according to the notion of the dichotomy. LÄS MER

 2. 2. Bild och fromhetsliv i 1800-talets Sverige

  Författare :Hedvig Brander Jonsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Borgerliga kvinnors musicerande i 1800-talets Sverige

  Författare :Eva Öhrström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det svaga könet? : kön och vuxendödlighet i 1800-talets Sverige

  Författare :Sam Willner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; alcohol; causes of death; gender; marital status; maternal mortality; sex differential mortality; 19th Century Sweden; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study deals with mortality among adults in 19th century Sweden. Ever since the mid-eighteenth century there has been a pattern of excessive male mortality in practically all ages. The gap between the mortality curves of men and women have, however, varied greatly in time and space. LÄS MER

 5. 5. Tjärhanteringen i Västerbottens län under 1800-talets senare hälft : en studie av produktion och transporter med särskild hänsyn till Ume- och Vindelälvens dalgångar

  Författare :Lars-Erik Borgegård; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Tjära; tillverkning; historia; Sverige; Västerbotten; 1800-talet; handel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER