Sökning: "18"

Visar resultat 1 - 5 av 3139 avhandlingar innehållade ordet 18.

 1. 1. Öster om Arlanda : En etnologisk studie av berättelser och föremål i en hemslöjdsinventering

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Åsa Ljungström; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; ethnology; folkloristics; interview; personal experience narratives; narrated time; world view; values; dignity; care; artifact; handicraft; cammoditization; home museum; women s studies; modernization; Etnologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : This dissertation lies in the crossroads between the study of artifacts and the studyof verbalizations. Its purpose is to investigate how artifacts, retrieved for ahandicraft inventory, inspired their owners to narrate and interpret values, lifecontexts and moral problems connected with the social and historicaltransformation of the twentieth century. LÄS MER

 2. 2. Semantisk analys av processbeskrivningar i naturligt språk

  Detta är en avhandling från Vimmerby : VTT graf

  Författare :Cedwall Mats; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1977]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of the project described in this report is to study control structures in Natural Swedish, especially those occuring when tasks of algorithmic nature are described, and how to transform these specifications into programs, which can then be executed.The report describes and discusses the solutions that are used in an implemented system which can read and comprehend descriptions of patience (solitaire) games. LÄS MER

 3. 3. Förskoleklass - ett år att räkna med förskoleklasslärares möjligheter att följa och analysera elevers kunskapsutveckling i matematik

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet

  Författare :Helena Vennberg; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : I den här studien undersöktes förskoleklasslärares möjligheter att följa och analysera elevers matematikutveckling utifrån en intervention i matematik läsåret 2012/2013. Två grupperingar med förskoleklasser var aktuella i studien. LÄS MER

 4. 4. Freedom in a bottle Young Swedes on rationales and norms for drunken behaviour

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kriminologiska institutionen

  Författare :Kalle Tryggvesson; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Football supporters; time-out; alcohol; violence; vignette; intoxication; excuse; expectancy; SOCIAL SCIENCES Social sciences Criminology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Kriminologi;

  Sammanfattning : There is today much evidence for a positive relationship between alcohol and violence. There are however still many questions about the nature of the relationship. LÄS MER

 5. 5. Liber epistularum Guidonis de Basochis : edidit et adnotationibus instruxit

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

  Författare :Herbert Adolfsson; Stockholms universitet.; [1969]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER