Sökning: "13 N"

Visar resultat 1 - 5 av 579 avhandlingar innehållade orden 13 N.

 1. 1. Aging and retirement : studies of attitudes toward the elderly in Sweden

  Författare :John N. H. Skoglund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Exercitium academicum de omine e sternutatione capiendo quod ... sub praesidio ... A. Norcopensis ... pro solitis in philosophia honoribus publico bonorum examini sistit Gabriel N. Thegner. In auditorio vet. maj. a. d. [] Decemb. Anni M.DC.LXXXV

  Författare :Andreas Nordenhielm; Gabriel N. Thegner; Andreas Nordenhielm; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. On Radio Frequency Behavioral Modeling : Measurement Techniques, Devices and Validation Aspects

  Författare :Per N. Landin; Peter Händel; Magnus Isaksson; Wendy Van Moer; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronics; Elektronik;

  Sammanfattning : Effektförstärkare för radiofrekvensapplikationer utgör fortfarande ett av de största problemen i trådlösa kommunikationssystem. Detta beror på att dessa förstärkare är ickelinjära, har låg energieffektivitet och ger mycket distortioner. Bättre verktyg för att förstå och korrigera dessa beteenden är nödvändiga. LÄS MER

 4. 4. Biologiska undersökningar över grävlingen (Meles meles)

  Författare :Gösta Notini; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Plant pathogen defense: Signalling, resistance and cell death

  Författare :Oskar N. Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Pseudomonas; cell death; pathogens; plant defense; hypersensitive response; glycolipid; reactive oxygen species; blumeria graminis; erysiphe pisi;

  Sammanfattning : Pathogenic microorganisms are present everywhere in nature and infect both animals and plants. Phytopathogenic microorganisms cause diseases on plants, and are responsible for crop loss amounting in the order billions of dollars annually. LÄS MER