Sökning: "1 Kings"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden 1 Kings.

 1. 1. Till det lokalas försvar : Civilsamhället i den urbana periferin

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Lisa Kings; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Frivilligorganisationer; Sverige; Stockholm; Invandrarorganisationer; Civila samhället; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology; Civil Society; Urban Periphery; Everyday Life; Rinkeby; Tensta;

  Sammanfattning : Hur ser det civila samhället ut i dagens Förortssverige? Vilka frivilliga organisationer är verksamma i de områden som omväxlande utmålas som segregerade och som terroristcentraler, och som ibland visas upp som den svenska modellens integrationspolitiska mönstersamhällen?Föreställningarna är många, mediebilderna vridna och vardagsverkligheten en annan. I kontrast till demonisering och exotisering skildrar Lisa Kings ett vardagsnära och sekulariserat föreningsliv som i nygammal föreningsdräkt verkar lokalt för att täcka upp där offentliga och privata alternativ inte räcker till. LÄS MER

 2. 2. The Text of 2 Chronicles 1-16 : A Critical Edition with Textual Commentary

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Kjell Hognesius; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Old Testament exegesis; Bible; Old Testament; 2 Chronicles; critical edition; eclectic text; Chronicler; parallel sections; synoptic text; 1 Kings; Vorlage; emendation; conjecture; original text; Masoretic text; Hebrew manuscripts; versions; Septuagint; retroversion; commentary; Gamla testamentets exegetik; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Old Testament exegesis; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Gamla testamentets exegetik; Gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : Textual criticism has for a long time been a somewhat neglected field of research within the discipline of Old Testament studies, at least as compared with New Testament studies and the field of Classics. With the exception of scholarly editions of the Hebrew text of the Old Testament, what have been analysed are individual passages rather than whole books. LÄS MER

 3. 3. Kings at Karnak : a study of the treatment of the monuments of royal predecessors in the early New Kingdom

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gun Björkman; Uppsala universitet.; [1971]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Historical cultures; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historiska kulturer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. A Passing Power : An Examination of the Sources for the History of Aram-Damascus in the Second Half of the Ninth Century B.C

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Sigurdur Hafthorsson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Biblical studies; 1 Kings; 2 Kings; Adad-idri; Adad-nirari III; Ahab; Aram; Aramaic; Aram-Damascus; Arslan-Tash; Ashtaroth; Assyriology; Bar-Hadad; Ben-Hadad; Bethsaida; Bible; biblical archaeology; bit-hilani; Black Obelisk; empire; Damascus; Hazael; Hazor; hegemony; Iron Age II; Melqart; Old Testament; Ramoth Gilead; Shalmaneser III; Tel Dan; Zakkur; Bibelvetenskap exegetik; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : Much has been written about the kingdom of Aram-Damascus, and if one considers the scarcity of the source material, one could almost say: too much! One of the results of this study is that our historical sources do not support such an extensive history of this kingdom as some scholars have written.The study is a thorough examination of both textual and archaeological sources for the history of the kingdom of Aram-Damascus. LÄS MER

 5. 5. Rügen : a Forgotten Fief of the Danish Kings c. 1168–1325. Preter Rugiam et Terras ei Attinentes

  Detta är en avhandling från Kerstin Hundahl

  Författare :Kerstin Hundahl; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rügen; Denmark; Medieval; Principality; Wendic; Wends; War; Scandinavia; Baltic; Kings; Valdemar; Fief;

  Sammanfattning : The principality of Rügen was a fief under the Danish kings for nearly 200 years. In that time its princes provided valuable assistance in the form of primarily military service. This thesis tells the story of the forgotten principality and how its princes helped shape many of the most important events in Danish medieval history. LÄS MER