Sökning: "1 Enoch"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden 1 Enoch.

 1. 1. Om luftmotståndet mot tunna plattor med föränderlig hastighet

  Detta är en avhandling från Håkan Ohlssons Boktryckeri

  Författare :Enoch Thulin; [1912]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:3;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rethinking the Judaism-Hellenism dichotomy : A historiographical case study of Second Peter and Jude

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Anders Gerdmar; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; New testament; 2 Peter; Jude; Judaism; Hellenism; Hellenistic Judaism; Hegelianism; historiography; dichotomy; Semitisms; rhetorical criticism; midrash; aggadah; Jewish Pseudepigrapha; apocalypticism; cosmology; ethos; soteriology; 1 Enoch; 4 Ezra; Qumran; angelomorphic christology; 2 Peter 1:4; Jewish mysticism; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; New Testament Exegesis; nya testamentets exegetik;

  Sammanfattning : Since the beginning of modern New Testament exegesis, the Judaism-Hellenism dichotomy has been influential as a heuristic tool. However, the concept of Hellenism is ambiguous and its historiographical foundation needs rethinking, having been formed out of Hegelian idealism with a Christian bias. LÄS MER

 3. 3. Öppna universum! : slutna traditioner i Salman Rushdies Satansverserna

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Mats Bergenhorn; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Islam; hindutva; hinduism; rasism; nationalism; islamism; globalisering; Margaret Thatcher; Enoch Powell; Muhammed; Khomeini; Frantz Fanon; Salman Rushdie; Michail Bachtin; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling i islamologi visar hur Salman Rushdies roman Satansverserna (1988) gestaltar frågeställningar om religion, nationalitet, ras och om makt, kompromiss och autenticitet i en samtid där globala processer har lett till nya sätt att uppfatta och förhålla sig till olika traditioner. Avhandlingen visar hur Satansverserna skildrar hur människan uppfattar sig själva och andra när villkoren för dessa traditioner förändras samt hur romanen belyser olika hotbilder i form av nationalism, rasism och religiös fundamentalism. LÄS MER

 4. 4. In functiones symmetricas partiales quattuor quantitatum disquisitio cujus partem tertiam pro specimine academico ex speciali regis gratia et consensu ampliss. facult. philos. Upsal. P. P. Jacobus Nicolaus Granlund Phil. cand. et Dan. Enoch Nath. Nordlander Norrlandi. In auditorio Gustaviano die XII Junii MDCCCXLVII. H. A. M. S

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, Wahlström et c

  Författare :Jacobus Nicolaus Granlund; Uppsala universitet.; [1847]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER