Sökning: "1 -> 3"

Visar resultat 1 - 5 av 24754 avhandlingar innehållade orden 1 -> 3.

 1. 1. Novel Rearrangements of Vinylaziridines: Aza-[2,3]-Wittig Rearrangements and [1,5]-Hydrogen Shifts

  Detta är en avhandling från Organic Chemistry, Lund University

  Författare :Jens Åhman; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; 6-tetrahydropyridines; 3; 2; substituted 1; indolizidine alkaloid synthesis; 5]-hydrogen shift; homodienyl-[1; 3]-Wittig rearrangement; vinylaziridine synthesis; aza-[2; N-alkylation of aziridines; allylic imines; 1-pyrrolines.; Organic chemistry; Organisk kemi;

  Sammanfattning : A route from epoxy alcohols to cis- and trans-trisubstituted vinylaziridines has been developed. The vinylaziridines have been used as substrates in the base induced aza-[2,3]-Wittig rearrangement to substituted 1,2,3,6-tetrahydropyridines. LÄS MER

 2. 2. Barshalder 1 A cemetery in Grötlingbo and Fide parishes, Gotland, Sweden, c. AD 1-1100. Excavations and finds 1826-1971

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Martin Rundkvist; Ingmar Jansson; Siv Kristoffersen; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barshalder; Grötlingbo; Fide; Gotland; cemetery; graves; burial; Iron Age; Roman Iron Age; Migration Period; Vendel Period; Viking Period; landscape history; gender; typology; chronology; seriation; correspondence analysis; social stratification; status; religion; paganism; Christianity; Christianisation; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : The prehistoric cemetery of Barshalder is located along the main road on the boundary between Grötlingbo and Fide parishes, near the southern end of the island of Gotland in the Baltic Sea. The cemetery was used from c. AD 1-1100. LÄS MER

 3. 3. 1:1 i klassrummet - analyser av en pedagogisk praktik i förändring

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Martin Tallvid; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT; klassrum; lärande; TPACK; en till en; 1:1; skola; laptop;

  Sammanfattning : I denna avhandling analyseras resultaten från två utvärderingsprojekt av 1:1-införande som genomförts på två gymnasieskolor (2007-2011) och fyra gymnasieskolor (2012-2014) i Sverige. Data från enkäter, intervjuer och observationer har analyserats för att svara på frågeställningar om hur olika aspekter av den pågående digitaliseringen påverkar verksamheten i skolan. LÄS MER

 4. 4. Insulation materials in district heating pipes : Environmental and thermal performance of polyethylene terephthalate and polyurethane foam

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Sara Mangs; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HFC-365mfc; insulation; District heating pipe; 3-pentafluorobutane; cyclopentane; 3; 1; mass transport; 1; 1; thermal performance; polyurethane foam; polyethylene terephthtalate foam;

  Sammanfattning : District heating can contribute to increased energy efficiency in society. The environmental impact can be reduced by minimising the heat losses in the district heating pipes during distribution of the heat to the customers. LÄS MER

 5. 5. HFC-365mfc and cyclopentane as blowing agents in polyurethane insulation of distric heating pipes

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Sara Mangs; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; 1; 3-pentaflurorbutane; cyclopentane; diffusion; thermal performance; 1; rigid polyurethane foam; twin pipe; 3; HFC-365mfc; 1; district heating;

  Sammanfattning : .... LÄS MER