Sökning: "03H05"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet 03H05.

  1. 1. Ultrasheaves

    Detta är en avhandling från Uppsala : Matematiska institutionen

    Författare :Jonas Eliasson; Uppsala universitet.; [2003]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Logic; symbolic and mathematical; 03G30; 03C20; 03H05; Matematisk logik; MATHEMATICS Algebra; geometry and mathematical analysis Mathematical logic; MATEMATIK Algebra; geometri och analys Matematisk logik;

    Sammanfattning : This thesis treats ultrasheaves, sheaves on the category of ultrafilters. In the classical theory of ultrapowers, you start with an ultrafilter and, given a structure, you construct the ultrapower of the structure over the ultrafilter. LÄS MER