Sökning: "-barnsyn svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 2573 avhandlingar innehållade orden -barnsyn svenska.

 1. 1. Svenska svårt : några invandrares svenska talspråk : [ordförrådet]

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet

  Författare :Ulla-Britt Kotsinas; [1982]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; tvåspråkighet; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Begriplig EU-svenska? Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Saga Bendegard; Björn Melander; Catharina Nyström Höög; Mona Blåsjö; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; plain language; translation; sociology of translation; institutional translation; EU translation; legal translation; ethnography; Svenska; klarspråk; översättning; översättningssociologi; institutionell översättning; EU-översättning; juridisk översättning; etnografi; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the inter-institutional translation process through which the Swedish versions of EU legislative acts are created, focusing on the conditions for plain language work within this process. These Swedish translations have long been considered incomprehensible. LÄS MER

 3. 3. Svenska västkustfiskarna : studier i en yrkesgrupps näringsliv och sociala kultur

  Detta är en avhandling från Göteborg : Svenska västkustfiskarnas centralförbund

  Författare :Olof Hasslöf; [1949]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Pseudosamordningar i svenska särskilt sådana med verben sitta, ligga och stå

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för lingvistik

  Författare :Ulrika Kvist Darnell; Östen Dahl; Åke Viberg; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; pseudosamordning; samordning; underordning; verb; svenska; semantik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Sammanfattning : This is a study of pseudo-coordination in Swedish, a common phenomenon in Swedish and other Scandinavian languages, formally a regular verb (phrase) coordination [V1 CONJ V2] but with some special characteristics: the verb in V1 is a) taken from a restricted set of verbs; b) semantically weak; and c) typically contributes aspectual or modal properties to the construction as a whole. An example is Anton sitter och läser, lit. LÄS MER

 5. 5. Godkänd i svenska? Bedömning och analys av gymnasieelevers texter

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Eva Östlund-Stjärnegårdh; Caroline Liberg; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Upper-secondary school; school texts; grades; assessment; Swedish; national tests; writing; manipulated texts; sentence structure; holistic scoring; Nordiska språk - allmänt; Gymnasieskola; elevtext; betyg; bedömning; svenska; nationella prov; skrivande; manipulerade texter; meningsbyggnad; helhetsbedömning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis deals with the assessment of school texts by students in Swedish upper-secondary school or in the corresponding adult education and concentrates on what differs between the grades Pass and Fail. The 60 texts used in the survey come from the 1997 archives of the national test construction group. LÄS MER