Sökning: "”Det ska ju vara lite äventyr - styrning av svensk forskarutbildning utifrån reformen 1998"

Hittade 1 avhandling innehållade orden ”Det ska ju vara lite äventyr - styrning av svensk forskarutbildning utifrån reformen 1998.

  1. 1. "Det ska ju vara lite äventyr" - styrning av svensk forskarutbildning utifrån reformen 1998

    Författare :Jennie Haraldsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : This thesis focuses on a politically initiated change of academia, that is, the 1998 reform of Swedish graduate studies and how the reform influenced the organization of the education/programs. The aim of the thesis is twofold. First it aims to study how the political governing of graduate studies has been carried out in the reform. LÄS MER