Sökning: "дані щодо стану енергоефективності будівель"

Hittade 1 avhandling innehållade orden дані щодо стану енергоефективності будівель.

  1. 1. Advancing urban analytics for energy transitions : Data-driven strategic planning for citywide building retrofitting

    Författare :Oleksii Pasichnyi; Olga Kordas; Jörgen Wallin; Fabian Levihn; Fredrik Gröndahl; Thomas Olofsson; KTH; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Urban analytics; building energy data; building retrofitting; urban building energy modelling; data quality; data applications; strategic planning; decision-making; energy transitions; climate-neutral cities.; Міська аналітика; дані щодо стану енергоефективності будівель; енергоефективна модернізація будівель; моделювання енергосистеми міських будівель; якість даних; застосування даних; стратегічне планування; прийняття рішень; енергетичні переходи; кліматично-нейтральні міста.; Stadsanalys; byggnadsenergidata; renovering av byggnader; urbana energimodeller; datakvalitet; datatillämpningar; strategisk planering; beslutsfattande; energiomställning; hållbara städer; klimatneutrala städer.; Industrial Ecology; Industriell ekologi;

    Sammanfattning : Decarbonisation of the building stock is essential for energy transitions towards climate-neutral cities in Sweden, Europe and globally. Meeting 1. LÄS MER