Sökning: "översättning litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden översättning litteratur.

 1. 1. Begriplig EU-svenska? Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Saga Bendegard; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; plain language; translation; sociology of translation; institutional translation; EU translation; legal translation; ethnography; Svenska; klarspråk; översättning; översättningssociologi; institutionell översättning; EU-översättning; juridisk översättning; etnografi; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the inter-institutional translation process through which the Swedish versions of EU legislative acts are created, focusing on the conditions for plain language work within this process. These Swedish translations have long been considered incomprehensible. LÄS MER

 2. 2. Översättarens röst : en studie i den skönlitteräre översättarens roll med utgångspunkt i översättningar av Else Lundgren och Caj Lundgren

  Detta är en avhandling från Christina Gullin Thulehemsvägen 135 22467 Lund

  Författare :Christina Gullin; Lund University.; Lunds universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturkritik; litteraturteori; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; shifts; literary translation; Translation studies; literature criticism; reviewing; Translation; General and comparative literature; Översättning;

  Sammanfattning : Whose text is a work of fiction in translation? The aim of this thesis is to examine what happens to a novel when it is translated from one language into another. By analysing the Swedish translations of six contemporary novels written in English I attempt to identify what I refer to as the translator´s voice. LÄS MER

 3. 3. Belfast Textiles On Ciaran Carson’s Poetics

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jenny Malmqvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Irish poetry; Ciaran Carson; poetics; intertextuality; translation; Irländsk poesi; Ciaran Carson; poetik; intertextualitet; översättning;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the formation and development of Ciaran Carson’s poetics from his debut in the 1970s up to and including his fourth principal collection of poems, First Language, published in 1993. Examining Carson’s recourse to different kinds of rewriting, made manifest as intertextuality and translation, it aims to account for the thematic formulation and formal realization of this poetics. LÄS MER

 4. 4. Fönstret mot öster Rysk skönlitteratur i svensk översättning 1797–2010, med en fallstudie av Nikolaj Gogols svenska mottagande

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ruin

  Författare :Nils Håkanson; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Översättning; Rysk litteratur; Slavic Languages; Slaviska språk;

  Sammanfattning : The Window to the East. Russian Literature in Swedish Translation 1797-2010, with a Case Study of the Swedish Reception of Nikolay GogolThis thesis examines the translation of Russian literature into Swedish 1797-2010, focusing on the relationship between translations and target culture images of the source culture. LÄS MER

 5. 5. La modification adverbiale de l'adjectif en français et en suédois

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för humaniora

  Författare :Maria Fohlin; Växjö universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; traduction; adverbe de degré; adverbe en -ment; modification adverbiale; översättning; språkjämförelse; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages French language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Franska språket; French linguistics; Franska med inriktning mot språkvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER