Sökning: "övergångsregim"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet övergångsregim.

  1. 1. Ungdomsarbetslösheten - om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital

    Författare :Peter Håkansson; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ungdomsarbetslöshet; övergångsregim; socialt kapital; utbildning; riskpremie; risk; arbetslöshet; heltidsarbete; deltidsarbete; blind alley-jobs;

    Sammanfattning : Youth unemployment in Sweden has reached record levels during the first decade of the 21st century. In 1970, the unemployment rate for 20-24 year olds was approximately 2%. Now, forty years later, this rate has risen to 20%. Relative youth unemployment (youth unemployment in relation to unemployment for the 25-64 year olds) has also risen. LÄS MER