Sökning: "övergångar"

Visar resultat 6 - 10 av 32 avhandlingar innehållade ordet övergångar.

 1. 6. Möjligheternas horisont Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Catarina Lundqvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Youth research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Ungdomsforskning; karriärval; karriär; ungdomar; etnicitet; utbildning; skola; arbete; övergångar; narrativ; möjlighetshorisont; diskriminering; transnationalism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Career choice; career; youth; ethnicity; education; school; work; transition; narrative; horizon of opportunity; discrimination; Karriärval;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om hur unga med utländsk bakgrund berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval avseende utbildning och arbete. Syftet med avhandlingen är att analysera hur möjlighetshorisonter i relation till karriärskapet – de processer som genererar olika typer av karriärval – framträder i individuella berättelser. LÄS MER

 2. 7. En resa med osäkra mål Unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lena Lidström; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School-to-work transitions; transition patterns; career development; career guidance; young adults; unemployment; Sweden; biographical interviews; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : School-to-work (STW) transitions have become more protracted over recent decades, with increased risks of unemployment and social exclusion for young people. Moreover, young people are expected to plan their own career and enhance their employa­bility, although gender and social and cultural background still significantly influence employment prospects. LÄS MER

 3. 8. "De förstod aldrig min historia" unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Michael Lindblad; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School-to-work transition; school failure; dropout; careership; otherness; socio-geographic space; life story; career development; migration; ethnicity; Sweden; narrrative; NEET; övergång från skola till arbetsliv; skolmislyckande; andrafiering; migration; socio-geografisk plats; narrativ; unga vuxna; karriärutveckling; Sverige; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This study aims to deepen knowledge of young people with a migration background in Sweden, particularly those with non-European backgrounds, and their transitions from school to work. The focus is on young people with uncompleted upper secondary education (USE), drawing on their life stories, and exploring their perceptions and experiences around school failure, entering the labour market, and/or not being in education, employment or training (NEET). LÄS MER

 4. 9. Det andra påseendet. [D. 1], En studie av övergångar i den arkeologiska disciplinens historia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Michel Notelid; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; modernism; romanticism; archaeology; poetry; myth; imagination; reason; truth; reality; morality; cultural theory; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is the transition in the early 19th century Scandinavian view of the past, from a "poetic" or mythological past to the empirical and reified past. In early 19th century, the first antiquarian journals primarly contained poems and the world of imagination and empirical reality were considered of equal merit. LÄS MER

 5. 10. A Silent Revolution The Swedish Transition towards Heat Pumps, 1970-2015

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Petter Johansson; KTH.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; heat pumps; socio-technical transition; sustainability transition; industrial dynamics; value networks; coopetition; complementarities; strategic management; värmepumpar; socio-tekniska övergångar; hållbarhet; industriell dynamik; värdenätverk; coopetition; komplementariteter; företagsstrategi; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Currently, more than half of all Swedish single-family houses have an installed heat pump and more heat is supplied by heat pumps in Sweden than in any other nation. Despite the enormous impact of heat pumps on the Swedish energy system, the transition towards their use has gone relatively unnoticed. LÄS MER