Sökning: "övergångar"

Visar resultat 6 - 10 av 40 avhandlingar innehållade ordet övergångar.

 1. 6. Möjligheternas horisont : Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Catarina Lundqvist; Aleksandra Ålund; Erik Olsson; Mats Trondman; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; karriärval; karriär; ungdomar; etnicitet; utbildning; skola; arbete; övergångar; narrativ; möjlighetshorisont; diskriminering; transnationalism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Youth research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om hur unga med utländsk bakgrund berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval avseende utbildning och arbete. Syftet med avhandlingen är att analysera hur möjlighetshorisonter i relation till karriärskapet – de processer som genererar olika typer av karriärval – framträder i individuella berättelser. LÄS MER

 2. 7. Möjligheternas horisont Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Catarina Lundqvist; Aleksandra Ålund; Erik Olsson; Mats Trondman; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Career choice; career; youth; ethnicity; education; school; work; transition; narrative; horizon of opportunity; discrimination; transnationalism; Karriärval; karriär; ungdomar; etnicitet; utbildning; skola; arbete; övergångar; narrativ; möjlighetshorisont; diskriminering; transnationalism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om hur unga med utländsk bakgrund berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval avseende utbildning och arbete. Syftet med avhandlingen är att analysera hur möjlighetshorisonter i relation till karriärskapet – de processer som genererar olika typer av karriärval – framträder i individuella berättelser. LÄS MER

 3. 8. Möten i dialektalt gränsland : Dialektala övergångar genom Närke : dialectal transitions across Närke

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Björn Bihl; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; dialectal transition; dropping of final t in endings; weakening of unstressed i a; syncope of suffix vowels; dialectal continua; isogloss; implicational scale; hiatus; vowel balance; phonological rule; topographical demographic ethnogeographical factors; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The province of Närke comprises, together with Södermanland, a transition area characterised by a mixture of linguistic features from the Götaland dialects (götamål) and Central Swedish dialects (uppsvenska).One purpose of the study is to test and develop the dialectal transition theory established by J. K. Chambers and P. LÄS MER

 4. 9. Möten i dialektalt gränsland : Dialektala övergångar genom Närke : dialectal transitions across Närke

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Björn Bihl; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; dialectal transition; dropping of final t in endings; weakening of unstressed i a; syncope of suffix vowels; dialectal continua; isogloss; implicational scale; hiatus; vowel balance; phonological rule; topographical demographic ethnogeographical factors; Nordiska språk - allmänt; Svenska språket; Swedish;

  Sammanfattning : The province of Närke comprises, together with Södermanland, a transition area characterised by a mixture of linguistic features from the Götaland dialects (götamål) and Central Swedish dialects (uppsvenska). One purpose of the study is to test and develop the dialectal transition theory established by J. K. Chambers and P. LÄS MER

 5. 10. En resa med osäkra mål Unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lena Lidström; Lisbeth Lundahl; Kerstin Hägg; Héctor Pérez Prieto; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School-to-work transitions; transition patterns; career development; career guidance; young adults; unemployment; Sweden; biographical interviews; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : School-to-work (STW) transitions have become more protracted over recent decades, with increased risks of unemployment and social exclusion for young people. Moreover, young people are expected to plan their own career and enhance their employa­bility, although gender and social and cultural background still significantly influence employment prospects. LÄS MER