Sökning: "östersjön"

Visar resultat 1 - 5 av 82 avhandlingar innehållade ordet östersjön.

 1. 1. Silicon cycling in the Baltic Sea : Trends and budget of dissolved silica

  Författare :Liana Papush; Åsa Danielsson; Lars Rahm; Petra Tallberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Dissolved silica; trends; nutrient; nutrient ratios; diatoms; Redfield; limitation; eutrophication; riverine load; budget; fluxes; accumulation; retention; optimisation; Baltic Sea; Löst kisel; trender; näringsämne; näringsämnens kvoter; kiselalger; Redfield; tillväxtbegränsning; övergödning; flodtillförsel; budget; flöden; ackumulering; retention; optimering; Östersjön; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : The dissolved silicon (DSi) has a crucial role for growth of a large group of primary producers – diatoms and, hence, impact on functioning of the aquatic food web. This thesis contributes to an increased understanding of the modifications of the DSi cycling in the Baltic Sea. LÄS MER

 2. 2. Spår av hav, yxa och penna : historiska sjöolyckor i Östersjön avspeglade i marinarkeologiskt källmaterial

  Författare :Christian Ahlström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Fartygsolyckor; Marinarkeologi; Finland; Marinarkeologi; Sverige; Marinarkeologi; Östersjön;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The importance of biodiversity for ecosystem processes in sediments : experimental examples from the Baltic Sea

  Författare :Johan Näslund; Jonas Gunnarsson; Sara Sjöling; Nils Kautsky; Antoine Grémare; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biodiversity; Soft-bottom sediment; Ecosystem processes; Ecosystem function; Benthic-pelagic coupling; Baltic Sea; Trophic interactions; Pollutant biodegradation; Organic matter mineralization; Deposit feeder; Detritivore; Invasive species; Marine ecology; Marin ekologi; Marine Ecotoxicology; marin ekotoxikologi;

  Sammanfattning : Aquatic sediments are, by surface, the largest habitat on Earth. A wide diversity of organisms inhabit these sediments and by their actions they have a large influence on and also mediate many ecosystem processes. LÄS MER

 4. 4. Excessive Seas : Waste Ecologies of Eutrophication

  Författare :Jesse Peterson; Sabine Höhler; Kate Rigby; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; algal bloom; Baltic Sea; cultural eutrophication; dead zone; waste ecology; environmental degradation; environmental humanities; critical ocean studies; environmental imaginary; environmental value; more-than- human; textual analysis; visual analysis; storytelling; algblomning; Östersjön; kulturell övergödning; bottendöd; avfallsekologi; miljöförstöring; miljövetenskap; kritiska havsstudier; miljömyndighet; miljövärde; mer-än-mänsklig; textanalys; visuell analys; berättande; History of Science; Technology and Environment; Historiska studier av teknik; vetenskap och miljö;

  Sammanfattning : This dissertation researches how perspectives in western industrial societies communicate about and give meaning to environmental degradation through case studies on the causes and effects of cultural eutrophication—namely nutrient pollution, algal blooms, and dead zones—in the Baltic Sea. Utilizing this approach, this dissertation addresses the ecological problems of cultural eutrophication in marine ecosystems by exposing normative claims humans make about the Baltic Sea and its contents as well as detailing how seas that exceed human expectations may offer insights into negotiating differing perspectives, discrepancies in power, and ways of being among humans and non-humans in marine environments. LÄS MER

 5. 5. Thiamin (vitamin B1) in the aquatic food web

  Författare :Emil Fridolfsson; Samuel Hylander; Michael T. Brett; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; phytoplankton; zooplankton; thiamin; transfer; food web dynamics; micronutrient; vitamin; Baltic Sea; community composition; M74; salmon; B1; växtplankton; djurplankton; tiamin; överföring; födoväv; mikronäringsämne; vitamin; Östersjön; B1; lax; Ecology; Ekologi;

  Sammanfattning : Thiamin (vitamin B1) is required for several life-sustaining processes in most organisms and cells, e.g. in the conversion of food to energy. It also serves as an antioxidant and is important for proper nerve signaling. LÄS MER