Sökning: "örjan appelqvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden örjan appelqvist.

  1. 1. Bruten brygga : Gunnar Myrdal och Sveriges ekonomiska efterkrigspolitik 1943-1947

    Detta är en avhandling från Stockholm : Santérus

    Författare :Örjan Appelqvist; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish social democracy; postwar planning; financial policy; international reconstruction credits; currency policy; Sweden’s National Bank; trade policy; GATT; Sweden’s trade; Anglo-Swedish relations; Swedish- American relations; Swedish-Polish relations; Swedish-Russian trade agreement; monetary policy; industrial policy; keynesianism; international politics; Gunnar Myrdal; Ernst Wigforss; Dag Hammarskjöld.; Gunnar Myrdal; Sveriges ekonomiska efterkrigspolitik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Economic History; ekonomisk historia;

    Sammanfattning : The political project of Gunnar Myrdal in Sweden’s post-war planning is characterised and its application in different areas of economic policy in the first post-war years is analysed. His participation in the government, ending in 1947 at the time of a currency crisis, is generally regarded as a failure. LÄS MER