Sökning: "öppenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade ordet öppenhet.

 1. 1. Öppenhet och medvetenhet en fenomenologisk studie av musikdidaktisk interaktion

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Cecilia Ferm; Luleå tekniska universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : My interest in the problem I have chosen has grown from my practise as a music teacher in Swedish compulsory schools. My ontological and epistemological standpoints belong to a life-world-phenomenological way of thinking. LÄS MER

 2. 2. Taking Advantage of Institutional Possibilities and Network Opportunities : Analyzing Swedish Strategic Action in EU Negotiations

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Matilda Broman; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tactics; mediation; framing; coalition-building; expertise; procedural tactics; manipulation; leadership; co-decision procedures; networks; rational institutionalism; openness; European Parliament; transparency; REACH; Sweden; Council Presidencies; negotiations; EUrationell institutionalism; EU; förhandlingar; Sverige; öppenhet; ordförandeskap; Europaparlamentet; ledarskap; expertis; medling och koalitionsbyggande;

  Sammanfattning : When core national interests are at stake, EU member states optimize their strategic activities on the European level in order to advance national preferences. Two cases are used in this study to shed light on such dynamics. LÄS MER

 3. 3. Knowing the Ropes in Open Innovation : Understanding Tensions through a Paradox Lens

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Ioana Stefan; Lars Bengtsson; Marcel Bogers; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; tensions; open innovation; paradox of disclosure; value co-creation; value capture; openness; appropriability; intellectual property rights; misappropriation; paradox lens; spänningar; öppen innovation; paradox om avslöjande; samskapande av värde; värdefångst; öppenhet; immateriella rättigheter; idé missbruk; paradoxteori lins;

  Sammanfattning : The fundamental paradox of disclosure suggested by Kenneth Arrow represents a challenge in contemporary open innovation settings. Potential negative outcomes of this paradox – e.g. misappropriation of ideas – are still not fully avertable. LÄS MER

 4. 4. Respektfull förnyelse : Om kunskap och öppenhet i stadsplaneringsprocessen

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Kaj Granath; Högskolan i Jönköping.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Other civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Textanalys av VD-brev - med fokus på ansvar och öppenhet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  Författare :Kristina Jonäll; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Denna studie prövar två textanalysmetoders lämplighet avseende undersökningar om hur övertygande texter i VD-brev är. VD-brev är den del av årsredovisningen läsare ägnar störst intresse och som många forskare klassar som ett av de viktigaste beslutsunderlagen för investerare. Motiven till undersökningen är av två slag. LÄS MER