Sökning: "öhrfelt"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet öhrfelt.

 1. 1. Barn i natur och natur i barn : en diskursanalys av texter om utomhuspedagogik och uteförskola

  Författare :Magdalena Sjöstrand Öhrfelt; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Outdoor education; Outdoor preschool; Outdoor pre primary school; Discourse analysis; Nature and child; Utomhuspedagogik; Diskursanalys; Textanalys; Förskolan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ord och inga visor : konstruktioner av förskolebarnet i kunskapsekonomin

  Författare :Magdalena Sjöstrand Öhrfelt; Stefan Lund; Carl-Henrik Adolfsson; Jan Kampmann; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; early childhood education; Swedish preschool; educational policy; discourse analysis; childhood subjectivities; discursive displacements; government rationalities; Förskola; utbildning; styrning; diskurs; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : Historically, changes in preschool policy have been legitimized in relation to ideas about the preschool child and the various problems that the education of this child is supposed to be able to “solve”. From an early age, children have been considered the most effective tool for dealing with a variety of social, economic or environmental issues of central importance for maintaining and developing society. LÄS MER