Sökning: "åtgärdsprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet åtgärdsprogram.

 1. 1. Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? En fallstudie i en kommun

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Lisa Asp-Onsjö; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? en textanalytisk studie av åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Pirjo Lahdenperä; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Politik på stadens skuggsida

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Per Strömblad; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; Political Science; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; statskunskap; Political science; political participation; political efficacy; contextual effects; consequences of segregation; disadvantaged neighbourhoods; urban renewal programs; Stockholm; politiskt deltagande; politisk tilltro; politiskt engagemang; kontextuella effekter; konsekvenser av segregation; fattiga bostadsområden; utsatta bostadsområden; offentliga åtgärdsprogram; storstadspolitik;

  Sammanfattning : Focusing on conditions in poor residential areas, this study examines how political en-gagement may be influenced by properties of the near environment. The casual relation-ships involved are known as ‘contextual effects’. LÄS MER

 4. 4. Den hotfulla njutningen. Att etablera drogbruk som samhällsproblem 1890-1970

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sven-Åke Lindgren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Vad har format problembestämningen av narkotika och formeringen av den narkotikapolitik som fastlades under slutet av 1960-talet? I fokus för DEN HOTFULLA NJUTNINGEN står de förlopp varigenom vissa fenomen institutionaliseras som samhällsproblem, dvs , bli föremål för politiskt beslutade åtgärdsprogram. Det problematiserade bruket av nervgifter (morfin och kokain) och njutningsmedel (kaffe och tobak) under perioden 1890-1930 samt narkotika under perioden 1954 -1968 tillhör dessa processer, och Sven-Åke Lindgren visar i sin bok hur dessa företeelser definierats av olika aktörsgrupper och hur konceptualiseringarna bildat grund för utformandet av olika åtgärdsprogram. LÄS MER

 5. 5. Hydrological spreading of metal pollution and wetlands as nature-based solutions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physical Geography, Stockholm University

  Författare :Josefin Thorslund; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physical Geography; naturgeografi;

  Sammanfattning : The quality of the Earth’s water resources have deteriorated due to human impacts. A key scientific challenge is to understand, quantify and predict the water-borne spreading of pollutants at relevant scales for freshwater management and water quality restoration programs. LÄS MER