Sökning: "återkoppling digital"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden återkoppling digital.

 1. 1. Återkoppling i analoga och digitala klassrum Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Agneta Grönlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; feedback; formative assessment; social studies teaching; social studies didactics; upper-secondary school; computer-aided teaching; Learning Management System; återkoppling; feedback; formativ bedömning; samhällskunskapsundervisning; samhällskunskapsdidaktik; gymnasieskola; datorstödd undervisning; lärplattform;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra lärares återkoppling i samhällskunskap i analog och digital kontext med särskilt intresse för återkopplingens formativa syfte. Studien är genomförd med ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. I delstudie ett utforskas återkoppling i det analoga klassrummet och i delstudie två återkoppling i lärplattform. LÄS MER

 2. 2. Diverse Sounds Enabling Inclusive Sonic Interaction

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Emma Frid; KTH.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Accessible Digital Musical Instruments; Sonic Interaction Design; Sound and Music Computing; New Interfaces for Musical Expression; Media Technology; Medieteknik; Människa-datorinteraktion; Human-computer Interaction;

  Sammanfattning : This compilation thesis collects a series of publications on designing sonic interactions for diversity and inclusion. The presented papers focus on case studies in which musical interfaces were either developed or reviewed. LÄS MER

 3. 3. A Needs-Based Approach towards Fostering Long-term Engagement with Energy Feedback among Local Residents

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Aram Mäkivierikko; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Energy feedback; Consumer engagement; Energy behaviour; Social networks; Smart grids; Design principles; Energiåterkoppling; konsumentengagemang; Energibeteende; Sociala nätverk; Smarta elnät; Designprinciper; Industriell ekologi; Industrial Ecology;

  Sammanfattning : In order to reach the current climate goals, energy consumption needs to decrease in all sectors, including households, which produce 20% of the European emissions. However, it is difficult to increase residents’ engagement in their household electricity consumption as it is an ‘invisible’ form of energy, the monetary incentives are often too small and environmental incentives are not very effective. LÄS MER