Sökning: "åsa bjuhr"

Hittade 1 avhandling innehållade orden åsa bjuhr.

  1. 1. Avslut och fortsättning : En studie om övergången från introduktionsprogrammet språkintroduktion till nationellt program vid gymnasieskolan

    Författare :Åsa Bjuhr; Stefan Lundström; Hedman Christina; Luleå tekniska universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; introduktionsprogram; svenska som andraspråk; skolövergång; språkintroduktion; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

    Sammanfattning : This thesis highlights elements of the schooling for newly arrived students aged 16-19 within the Swedish school system in six different municipalities, where the transition between the language introduction programme and national programme at upper secondary school is central. The main purpose is to provide knowledge of pupils' experiences of the aforementioned transition. LÄS MER