Sökning: "åsa bergström"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden åsa bergström.

 1. 1. Above Ground Durability of Swedish Softwood

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Åsa Blom; Mikael Bergström; Thomas Thörnqvist; Birger Eikenes; [2005]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; above ground; durability; field test; mass loss; Mycologg; Norway spruce; permeability; Picea abies; Pinus sylvestris; Scots pine; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING;

  Sammanfattning : This thesis describes aspects of durability of Swedish softwood in above ground applications. The thesis consists of a summary of nine papers, which all aim to explain the existing variation in above ground microbial durability and moisture sensitivity of Norway spruce (Picea abies) and Scots pine (Pinus sylvestris). LÄS MER

 2. 2. Ta plats Plats-specifika spel i dialog med feministisk teknovetenskap

  Detta är en avhandling från Karlshamn : Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Annika Olofsdotter Bergström; Pirjo Elovaara; Åsa Ståhl; Monica Sand; [2020]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; site-specific games; playable cities; feminist technoscience; playingdesign; intra-action; care; touch; Plats-specifika spel; spelbara städer; feministisk teknovetenskap; spelandekropp; spelandedesign; intra-aktion; omsorg; beröring;

  Sammanfattning : Min utgångpunkt för den här avhandlingen är att undersöka hur ett spelande som utgår från spelarnas fysiska kroppar och publika platser kan få betydelse i städers vardagsliv. Jag utgår ifrån att den fysiska platsen och spelarens kropp får för lite uppmärksamhet i plats-specifika spel. LÄS MER

 3. 3. Wear in sheet metal forming

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University

  Författare :Anders Gåård; Pavel Krakhmalev; Jens Bergström; Åsa Kassman; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Friction; Sheet metal forming; Galling; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap; Materialteknik; Materials Engineering;

  Sammanfattning : The general trend in the car body manufacturing industry is towards low-series production and reduction of press lubricants and car weight. The limited use of press lubricants, in combination with the introduction of high and ultra-high strength sheet materials, continuously increases the demands of the forming tools. LÄS MER

 4. 4. Gångtunneln Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Lydia Wistisen; Boel Westin; Göran Rossholm; Paul Tenngart; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Young Adult Literature; Spatial studies; Urbanity; Youth Culture; Stockholm; City representations; Space; Intersectionality; The suburb; The Shopping Mall; The Street; Homelessness; The Car; The Motorcycle; Consumption; Modernity; Fashion; Ungdomslitteratur; rumsteori; urbanitet; ungdomskultur; Stockholm; stadsskildringar; rummet; intersektionalitet; förorten; miljonprogrammet; varuhuset; mellanöl; gatan; hemlöshet; konsumtion; Modernitet; motorcykeln; smink; mode; bilen; Helena Nyblom; Marika Stiernstedt; Hjalmar Wallander; Emil Norlander; Kar de Mumma; Signe Lindegren; Maja Jäderin-Hagfors; Martha Sandwall-Bergström; Harry Kullman; Anna Lisa Lundkvist; Disa Netterström-Jonsson; Sven Wernström; Sonja Berg; Inger Brattström; Stig Malmberg; Börje Isaksson; Lars Peterson; Kerstin Thorvall; Maria Gripe; Peter Pohl; Åsa Anderberg Strollo; Inger Edelfeldt; Peter Pohl; Mats Wahl; Tore Persson; Malin Isaksson; Douglas Foley; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This thesis shows that the urban experience is a fundamental part of the development of the Swedish young adult novel by analysing city representations in Swedish young adult literature from 1890 to 2010. By suggestion that there is a strong bond between the notion of the urban and that of adolescence this study examines continuity and change in representations of coming-of-age, focusing especially on intersections between age, gender, class, ethnicity and sexuality. LÄS MER