Sökning: "åland"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet åland.

 1. 1. Åland som språksamhälle Språk och språkliga attityder på Åland ur ett ungdomsperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Barbro Allardt Ljunggren; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Åland; Åland Island; language attitudes; adolescents; autonomy; quantitative study; affinity; language competence; majority-minority relaations; secure insecure groups; interactive acculturation; HUMANITIES and RELIGION Other humanities and religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Övrig humaniora och religionsvetenskap; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism Research;

  Sammanfattning : The present thesis deals with Åland, i.e. the Åland Islands, as a language environment. Its main focus is on the language attitudes of adolescents. LÄS MER

 2. 2. Åländsk allmogeseglation : med särskild hänsyn till sjöfarten på Stockholm : sjöfarten i Lemlands socken 1800-1940

  Detta är en avhandling från Stockholm : Rabén & Sjögren

  Författare :David Papp; Stockholms universitet.; [1977]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hamnväsen; Rederier; Skeppsmäkleri; Färjetrafik; Åland; Färjor; Sjöfart; Transportväsen; Kommunikationer; Teknik; Norden; Allmogesjöfart; Allmogebåtar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mellan Torneå och Amsterdam En undersökning av Stockholms roll som förmedlare av varor i regional- och utrikeshandel 1600-1650

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kommittén för Stockholmsforskning

  Författare :Åke Sandström; Stockholms universitet.; [1990]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Historia; History; Stockholm; handelshistoria; Östersjön; export; import; tull; tullar; smuggling; handelsregleringar; bottniska handelstvånget; handelsordinantia; seglationsordning; tjära; beck; koppar; stångjärn; pålepenning; tolag; stora sjötullen; stapelstäder; uppstäder; stapelstadssystemet; centralortsteori; kronohandel; Åland; Västerbotten; Österbotten; Stormaktstiden; Vasatiden; Handel-- Stockholm -- 1600-1650;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Östersjöns skeppssättningar monument och mötesplatser under yngre bronsålder

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Joakim Wehlin; Högskolan på Gotland.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ship setting; stone setting; burial; burnt bone; bronze age; Pre-roman iron age; bornholm; gotland; latvia; saaremaa; åland; baltic sea; maritime; landscape; seascape; maritime institution; maritory;

  Sammanfattning : During the Late Bronze Age, the number of metal objects in the Baltic Sea region increased tremendously.  Mobility and interaction in this northern inland sea intensified. This occurred in a period of prehistory when the ship was the predominant symbol in southern Scandinavia. LÄS MER

 5. 5. Östersjöns skeppssättningar. Monument och mötesplatser under yngre bronsålder / Baltic Stone Ships. Monuments and Meeting places during the Late Bronze Age

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Joakim Wehlin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ship settings; Stone ships; Burials; Burnt bones; Bronze Age; Pre-Roman Iron Age; Bornholm; Gotland; Latvia; Saaremaa; Åland; Baltic Sea; Maritime; Landscape; Seascape; Maritime institutions; Maritory;

  Sammanfattning : During the Late Bronze Age, the number of metal objects in the Baltic Sea region increased tremendously. Mobility and interaction in this northern inland sea intensified. This occurred in a period of prehistory when the ship was the predominant symbol in southern Scandinavia. LÄS MER