Sökning: "åkerblom"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade ordet åkerblom.

 1. 1. Arbetarskydd för kvinnor : Kvinnlig yrkesinspektion i Sverige 1913-1948

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annika Åkerblom; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Female factory inspectorate; protective labour legislation; women in civil service; philanthropy; gender segregation at work; occupational industrial health; women s work; construction of femininity; factory act and safety legislation; Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the Female Factory Inspectorate in Sweden 1913-1948. Its creation and activities and its approach to women and women's work are analysed from a genderperspective. LÄS MER

 2. 2. Children making sense of physical phenomena

  Detta är en avhandling från Lund University Department of Sociology Division of Education

  Författare :Annika Åkerblom; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; Phenomenography; Science education; Reflective dialogues; Knowledge formation;

  Sammanfattning : This thesis concerns the activity of expressing understanding with words. The overall aim is to explore, analyse and describe how 64 children aged 6, 10 and 14 expressed their understanding of certain physical phenomena in reflective dialogues. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap, makt och känsla En narrativ studie av unga ledare

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Cecilia Åkerblom; Anna Wahl; Ulla Eriksson-Zetterquist; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Leadership; Power; Emotion; Identity; Social construction; Young leaders; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze how leadership is constructed as a narrative to explain what happens in organizations. Research on young co-workers in organizations has shown how young people are socialized into managerial and organizational cultures. At the same time these cultures and practices are changing. LÄS MER

 4. 4. Three series of antibacterially active nitrofuran compounds

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eva Åkerblom; [1974]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Utbildning och hälsa i nationens intresse Styrningsteknologier och formering av en förädlad befolkning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erika Åkerblom; Andreas Fejes; Elisabet Hedlund; Marie Öhman; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Civic Education; education; health; nation; governmentality; biopolitics; Medborgarfostran; utbildning; hälsa; nation; styrningsmentalitet; biopolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av fyra artiklar vilka handlar om medborgarfostran för att skapa en välfungerande nation. Syftet med avhandlingen är att problematisera hur utbildning och hälsa opererar som styrningsteknologier riktade mot befolkningen inom dagens förädlingsdiskurs. LÄS MER