Sökning: "ämnesinnehåll"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet ämnesinnehåll.

 1. 1. Talet om tekniska system : förväntningar, traditioner och skolverkligheter

  Författare :Claes Klasander; Thomas Ginner; Jan-Erik Hagberg; Thomas Kaiserfeld; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Technological systems; education; school; subject content; text books; teachers; curriculum; technology; companion meanings; Tekniska system; undervisning; grundskola; teknikämnet; kursplaner; läromedel; lärare; ämnesinnehåll; teknik; följemeningar;

  Sammanfattning : I samhället uppmärksammas tekniken för sin ökande komplexitet och systemiska karaktär. l vilken mån avspeglar sig detta i skolans teknikämne? Denna avhandling berör undervisning om tekniska system i ett skolperspektiv, med det huvudsakliga syftet att undersöka hur undervisning om tekniska system tas upp till behandling i skolan. LÄS MER

 2. 2. Från ett perspektiv på ekologiska processer till ett verktyg för att diskutera hållbarhetsfrågor : Hur ekosystemtjänster – ett nytt ämnesinnehåll, kan ta form i undervisningspraktiken

  Författare :Andreas Magnusson; Ulla Runesson Kempe; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ecosystem services; ecosystem; sustainable development; education for sustainable development; learning study; variation theory; activity theory; the cycle of expansive learning; middle school;

  Sammanfattning : The aim of this study was to generate knowledge about how teachers embark on new subject content and how their understandings of ecosystem services evolve and change in teaching practice, and also what it means to be able to discuss the relationship between the ecological and social in terms of ecosystem services in a teaching practice in middle school.The teachers used the learning study model and variation theory to explore the object of learning, by trying to design an instruction that offers fifth grade students the possibility to develop their knowledge of ecosystem services. LÄS MER

 3. 3. Att vördsamt värdesätta eller tryggt trotsa : Gymnasiefysiken, undervisningstraditioner och fysiklärares olika strategier för energiundervisning

  Författare :Susanne Engström; Peter Gustafsson; Carina Carlhed; Erik Dahlquist; Margareta Ekborg; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :naturvetenskapernas och teknikens didaktik; naturvetenskapernas och teknikens didaktik;

  Sammanfattning : Energiundervisning inom gymnasiets skolfysik ska enligt kursplaner inbegripa begreppsförståelse, undersökande arbetssätt och fysikkunskaper satta i sammanhang. Dessutom framhåller politiska dokument att fysikundervisningen ska inkludera hållbar utveckling som ett sätt att kontextualisera fysikkunskaper och bidra till elevers handlingskompetens. LÄS MER

 4. 4. Students’ participation in the realization of school science activities

  Författare :Mattias Lundin; Mats Lindahl; Kerstin Bergqvist; Jan Schoultz; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science education; School science; NOS; NOSS; Nature of science; Nature of school science; Naturvetenskapernas didaktik; NO-undervising; NOS; NOSS; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : I denna avhandling visar jag hur elever och lärare genomför NO-verksamhet i grundskolan. Avhandlingen illustrerar hur elevers frågor och uttryckta erfarenheter blir en del av ett etablerat ämnesinnehåll. LÄS MER

 5. 5. Skriftligt eller muntligt? : Lärares och elevers erfarenheter av återkoppling i ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan

  Författare :Anneli Wiker; Hans Lödén; Håkan Löfgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This study examines how teachers present feedback in high school social studies, how students understand said feedback, and how feedback can be a tool to help students achieve their goals.  In order to study subject specific feedback it is necessary to observe how teachers link subject material with assessment in their feedback to students. LÄS MER