Sökning: "äldrevård"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet äldrevård.

 1. 1. Insulin Resistance and Inflammation as Risk Factors for Congestive Heart Failure

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Erik Ingelsson; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Geriatric nursing; congestive heart failure; insulin resistance; inflammation; obesity; blood sedimentation; apolipoproteins; antioxidants; beta carotene; oxidative stress; registries; epidemiology; risk factors; Äldrevård; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Older people and ageing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Congestive heart failure (CHF) is a major cause of morbidity and mortality and the identification of modifiable risk factors is crucial in order to diminish suffering of this common disease. The primary aim of this thesis was to investigate novel metabolic risk factors for CHF, with a focus on insulin resistance and inflammation. LÄS MER

 2. 2. Tiden har haft sin gång Hem och tillhörighet bland sverigefinnar i Mälardalen

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mirjaliisa Lukkarinen Kvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Geriatric nursing; Sweden Finns; minority; identity; belonging; home district; network; aging; life course; Haapajärvi; Eskilstuna; Äldrevård; Sverigefinnar; minoritet; identitet; tillhörighet; hemort; nätverk; åldrande; livslopp; Haapajärvi; Eskilstuna; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Older people and ageing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Studien handlar om identitet och tillhörighet. Dess syfte är att studera hur personer som migrerat i unga år och som har bott i det ´nya´ landet i flera årtionden identifierar sig, var de känner sig vara tillhöriga och vilka slags band de utvecklar genom åren dels till den gamla hemorten och dels till den nya hemorten. LÄS MER

 3. 3. Fattighusliv i ensamhetsslott Ivar Lo-Johansson och de äldre i samhällsdebatt och dikt

  Detta är en avhandling från Uppsala : Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Margareta Wersäll; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Literature; Litteraturvetenskap; åldringsvård; äldrevård; samhällsdebatt; socialpolitik; Ivar Lo-Johansson; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : In 1949, a Swedish author, Ivar Lo-Johansson (1901–1990), started an action that had the aim of improving conditions for old people in Sweden This action lasted from 1949 until 1957. It started when the author and a photographer made a journey around the country to enable Lo-Johansson to form a conception of the conditions under which old people lived in old people’s homes. LÄS MER

 4. 4. General Motor Function Assessment and Perceptions of Life Satisfaction during and after Geriatric Rehabilitation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Cristina Åberg; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Geriatric nursing; geriatric rehabilitation; motor function; assessment; qualitative interviews; life satisfaction; self-expresion; informal care; Äldrevård; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Older people and ageing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Two main goals of geriatric rehabilitation are to re-establish ability for physical function in order to facilitate independence in activities of daily living (ADL), and to promote an optimal degree of well-being, i.e. life satisfaction, in the individual. LÄS MER

 5. 5. Skör verklighet en etnologisk studie av demensvård i gruppboende

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Magnus Öhlander; Stockholms universitet.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; gruppboende; Sverige; äldrevård; gruppbostäder; senil demens;

  Sammanfattning : .... LÄS MER