Sökning: "äldrefattigdom"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet äldrefattigdom.

  1. 1. Äldrefattigdom : Ekonomisk utsatthet i yngre ålderspensionärers vardag

    Författare :Angelika Thelin; Tapio Salonen; Maria Wolmesjö; Elisabeth Cedersund; Linnéuniversitetet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; poverty; economic hardship; everyday life; young old; elderly; social exclusion; coping; life course; fattigdom; ekonomisk utsatthet; vardag; yngre äldre; penionärer; äldre personer; social exklusion; coping; livslopp; Socialt arbete; Social Work;

    Sammanfattning : I Sverige omfattas äldre personer av ett historiskt och internationellt sett generöst offentligt ekonomiskt grundtrygghetssystem. Trots det ökade risken för relativ fattigdom bland unga ålderspensionärer (65 till 74 år) under 2000-talets första decennium. LÄS MER