Sökning: "äldre livskvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade orden äldre livskvalitet.

 1. 1. Man måste vila emellanåt patienters självskattade och berättade erfarenheter av att leva med kronisk hjärtsvikt

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Lena Hägglund; Christine Brulin; Berit Lundman; Kurt Boman; Anna Strömberg; [2007]
  Nyckelord :Nursing; Omvårdnad; kronisk hjärtsvikt; livskvalitet; fatigue; depression; äldre; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The overall purpose was to explore the experience of living with chronic heart failure among patients in primary healthcare. Comparisons were made between patients with confirmed heart failure (HF, n=49), patients with symptoms indicating HF but with no HF (NHF, n=59), and a reference group (n=40). The mean age was 77 years. LÄS MER

 2. 2. Working life, sustainable health and retirement for women : a qualitative analysis from a longitudinal study

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institute of International Education, Stockholm University

  Författare :Katriina Hugosson; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Retirement; Pensionärer; hälsa; Äldre kvinnor; Livskvalitet; genusaspekter´; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Äldre personers sista tid i livet. Livskvalitet, vård, omsorg och närståendes situation

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Magdalena Andersson; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gerontologi; Palliative care; Public care; Experience; Quality of life; Next of kin; Qualitative research; Quantitative research; Gerontology; Frail elderly; End-of-life;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate old people's care and quality of life during the last period of life, but also to investigate their own and next-of-kin's experience of this phase. The thesis is based on four studies using separate samples. LÄS MER

 4. 4. Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karin Sjögren; David Edvardsson; Per-Olof Sandman; Karin Zingmark; Kerstin Segesten; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; care environment; cross sectional study; dementia; nursing staff; organization; person-centred care; residential facilities; well-being; demens; organisation; personcentrerad vård; särskilda boenden; tvärsnittsstudie; vårdpersonal; vårdmiljö; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen ökar nationellt och internationellt, och med ökande ålder ökar både fysisk och psykisk ohälsa. Äldre personer med ohälsa i form av kognitiv svikt (oftast demenssjukdom) kan bli beroende av vård och omsorg i särskilda boenden för äldre för att kunna känna trygghet och välbefinnande samt ha ett gott liv, i gemenskap med andra. LÄS MER

 5. 5. Quality of life among disability pensioners with musculoskeletal disorders. Studies in a geographically defined population in Sweden

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Lena Edén; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; musculoskeletal disorders; disability pension; early retirement; quality of life; life satisfaction; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : The starting-point of this thesis was the high rate of disability pensioners in Sweden and the lack of knowledge about what a disability pension entails for quality of life (QL). The aim of the study was to gain knowledge about QL among disability retirees with musculoskeletal disorders (ERPs). LÄS MER