Sökning: "äldre depression"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden äldre depression.

 1. 1. Subsyndromal depression hos äldre äldre personer

  Författare :Mikael Ludvigsson; Anna Milberg; Jan Marcusson; Lisa Ekselius; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Bakgrund: Subsyndromal depression (SSD) eller subklinisk depression är ett vanligt affektivt tillstånd som kan beskrivas som depressivitet under gränsen för vad som kallas syndromal eller egentlig depressiv episod. Förekomsten av SSD har rapporterats vara ungefär 10 % i populationen, eller ungefär 2-3 gånger högre än förekomsten av syndromal depression. LÄS MER

 2. 2. Subsyndromal Depression in Very Old Persons

  Författare :Mikael Ludvigsson; Anna Milberg; Jan Marcusson; Lisa Ekselius; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Subsyndromal depression (SSD) or subthreshold depression is a common affective condition that can be described as depressiveness below the threshold of what is called a syndromal or a major depressive episode. The point prevalence for SSD has been reported to be about 10% in the community, or about two or three times higher than the prevalence for syndromal depression. LÄS MER

 3. 3. Depression in older people with and without dementia : non-pharmacological interventions and associations between psychotropic drugs and mortality

  Författare :Gustaf Boström; Håkan Littbrand; Erik Rosendahl; Peter Nordström; Knut Engedal; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Depression; Dementia; Exercise; Randomized controlled trial; Psychotropic drugs; Mortality; Gender; Residential facilities; Frail elderly; Epidemiology; Cohort study; geriatrik; Geriatrics; sjukgymnastik; Physiotherapy;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate associations between psychotropic drug use and death, associations between functional capacity, dependency in ADL and depression, and to evaluate a non-pharmacological intervention to reduce depressive symptoms, among older people with and without dementia.There is limited knowledge about the risk of death associated with psychotropic drug use among those aged ≥85 years, those with dementia, or those living in residential care facilities; groups that have a higher intake of psychotropic drugs and who are also more prone to adverse drug reactions. LÄS MER

 4. 4. Stroke and depression in very old age

  Författare :Carl Hörnsten; Yngve Gustafson; Hugo Lövheim; Bo Norrving; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; depression; very old; oldest old; epidemiology; mortality; risk factors; systolic blood pressure; diastolic blood pressure; atrial fibrillation; geriatric depression scale; geriatrik; Geriatrics;

  Sammanfattning : Background The prevalence and incidence of stroke are known to increase with age, which, combined with demographic change, means that very old patients with stroke are a growing patient group. Risk factors for incident stroke among very old people have not been widely investigated. LÄS MER

 5. 5. Man måste vila emellanåt : patienters självskattade och berättade erfarenheter av att leva med kronisk hjärtsvikt

  Författare :Lena Hägglund; Christine Brulin; Berit Lundman; Kurt Boman; Anna Strömberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Nursing; Omvårdnad; kronisk hjärtsvikt; livskvalitet; fatigue; depression; äldre; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The overall purpose was to explore the experience of living with chronic heart failure among patients in primary healthcare. Comparisons were made between patients with confirmed heart failure (HF, n=49), patients with symptoms indicating HF but with no HF (NHF, n=59), and a reference group (n=40). The mean age was 77 years. LÄS MER