Sökning: "ägande"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet ägande.

 1. 1. Utländskt ägande av svenska aktier

  Författare :Henrik Didner; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Himlajord och handelsvara. : Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880

  Författare :Ulla Rosén; Lunds universitet; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; LANTBRUKSVETENSKAPER; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; AGRICULTURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; agrarkapitalism; ägande; jordfördelning; försäljning; arv; Agricultural history; Agrarhistoria; Economic history; Ekonomisk historia; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande handelsobjekt : en sakrättslig, redovisningsrättslig och skatterättslig studie

  Författare :Emil Elgebrant; Göran Millqvist; Jesper Öberg; Stefan Lindskog; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; emission allowances; EU ETS; electricity certificates; ownership; insolvency; security; income tax; VAT; interdisciplinary; utsläppsrätter; elcertifikat; äganderätt; obestånd; säkerhetsrätt; inkomstskatt; mervärdesskatt; interdisciplinär; Private Law; civilrätt; Emission allowances; Utsläppsrätter;

  Sammanfattning : The objective of the dissertation is to examine national legal issues arising with the enactment of emissions allowances, electricity certificates and other similar trading objects. Several of the issues identified in this dissertation have their origins in the same problems that arose with the enactment of the legislation regarding promissory notes in the 1910’s and the legislation concerning the digitalization/dematerialization of financial instruments in the 1980’s. LÄS MER

 4. 4. Ägande och effektivitet i svenskt näringsliv teori och metod i ägarutredningen

  Författare :M. Isaksson; R. Skog; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Styrelseledamöters mandat - ansats till en teori om styrelsearbete i börsnoterade företag

  Författare :Matts Kärreman; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; responsibility; ownership structure; representation; roles; public limited companies; ownership; mandate; Board of directors; corporate governance; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : The ownership structure of public-listed companies in Sweden has undergone large changes during the last 20 years. Since the 1970's, the interest in the stock market has grown substantially, and in addition to more active domestic actors, the national borders have been opened to foreign capital. LÄS MER