Sökning: "Övertro"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Övertro.

 1. 1. Bodies of vital matter: Notions of life force and transcendence in traditional southern Italy

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Per Binde; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialanropologi; Italien; magi; övertro; social anthropology; Italy; symbolism; cosmology; Roman Catholicism; social organization; vitality; folk medicine; burial practices; death; cult of saints; the evil eye; witches;

  Sammanfattning : Bodies of Vital Matter presents an innovative study that explores folk beliefs relating to the vital force of the human body and to the transcendence of the corporal. The time frame is the period from the unification of Italy to the Second World War. There are three principal themes of investigation. LÄS MER

 2. 2. Disputatio philosophica de vanis observationibus vulgi. Quam ... facultate philosophica in regia academia Upsaliensi, præside ... Matthia Steuchio ... pro gradu publice ventilandam proponit Olaus Lundius, Suderm. Iu [!] auditorio Gustaviano ad diem [tomrum] Decemb. anno M. DC. LXXIX

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Matthias Steuchius; Olaus Lundius; Matthias Steuchius; [1679]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Superstition; Philosophy; Folklore ; Superstition; Övertro; Folktro; Filosofi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Formalisering som hinder och möjlighet i små företag : en studie av arbetsmiljöarbete i ur ett lärandeperspektiv

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Camilla Axelsson; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Utvecklingen av krav på arbetsmiljöarbete har gått mot en ökad formalisering. Föreliggande avhandling fokuserar på de svårigheter som finns i små företag att möta de nya kraven då arbetsmiljöarbete i den typen av företag vanligen organiseras informellt. LÄS MER