Sökning: "Österlind"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet Österlind.

 1. 1. Disciplinering via frihet : elevers planering av sitt eget arbete

  Författare :Eva Österlind; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Undervisningsväsen; Sverige; Grundskolan; Mellanstadiet; Pedagogisk; Metodik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Growth conditions of the alga Scenedesmus quadricauda with special reference to the inorganic carbon sources

  Författare :Sven Österlind; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Improving Low-Power Wireless Protocols with Timing-Accurate Simulation

  Författare :Fredrik Österlind; Thiemo Voigt; Adam Dunkels; Per Gunningberg; Tarek F. Abdelzaher; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; Low-Power Wireless Protocols; Wireless Sensor Networks; Contiki; Cooja; Simulation; Datavetenskap med inriktning mot datorkommunikation; Computer Science with specialization in Computer Communication;

  Sammanfattning : Low-power wireless technology enables numerous applications in areas from environmental monitoring and smart cities, to healthcare and recycling. But resource-constraints and the distributed nature of applications make low-power wireless networks difficult to develop and understand, resulting in increased development time, poor performance, software bugs, or even network failures. LÄS MER

 4. 4. När livsrummet krymper : vård och omsorg av äldre personer i livets slutskede

  Författare :Jane Österlind; Britt-Marie Ternestedt; Görel Hansebo; Ingrid Hellström; Anna-Karin Edberg; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : This research focused on the life situation of older people, who had moved to a nursing home at the end of life, from the perspectives of the older people themselves, care managers and nursing staff. The thesis is based on an analysis of 446 care manager assessments and decisions, interviews with seven care managers, six older people and 28 nursing staff. LÄS MER

 5. 5. Begreppsbildning i ämnesövergripande och undersökande arbetssätt. : Studier av elevers arbete med miljöfrågor

  Författare :Karolina Österlind; Ola Halldén; Roger Säljö; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; concept formation; conceptual change; contextualization; thematically organised instruction; investigative approach; environmental issues; theoretical concepts; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis examines how pupils in the upper level of compulsory school learn about environmental issues and related theoretical concepts in an instruction employing an investigative approach and thematically organised content. The results of the study give reason to question some central arguments supporting these designs of instruction. LÄS MER