Sökning: "Örjan Staaf"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Örjan Staaf.

  1. 1. Spectroscopic studies of atomic systems with a laser-ion beam technique

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Örjan Staaf; Uppsala universitet.; [1982]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER